5 دنبال‌ کننده
15.1 هزار بازدید ویدیو

Female athletes

220 بازدید ۳ سال پیش

Train by Professor Hossein Shojaeizadeh: +989121362555

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

Female athletes

220 بازدید ۳ سال پیش

Free Running

136 بازدید ۳ سال پیش

Fine movements of martial

70 بازدید ۳ سال پیش

Breaking hard objects

256 بازدید ۳ سال پیش

Commando training

65 بازدید ۳ سال پیش

Training Judo

179 بازدید ۳ سال پیش

Judo

11.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

Training boxing

353 بازدید ۳ سال پیش

Training Kickboxing

127 بازدید ۳ سال پیش

jump

193 بازدید ۳ سال پیش

Foot techniques

144 بازدید ۳ سال پیش

Scimitar

57 بازدید ۳ سال پیش

Weapon

102 بازدید ۳ سال پیش

Martial attractive movements

92 بازدید ۳ سال پیش

Fightranger

62 بازدید ۳ سال پیش

Weapon

80 بازدید ۳ سال پیش

Fight ranger

185 بازدید ۳ سال پیش

Professor hossein shojaeazade

28 بازدید ۳ سال پیش

Trick martial

69 بازدید ۳ سال پیش

Charming exercise of martial arts

188 بازدید ۳ سال پیش

Weapon

205 بازدید ۳ سال پیش

Self Defense

423 بازدید ۳ سال پیش

Training Kickboxing

179 بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر