9 دنبال‌ کننده
3.6 هزار بازدید ویدیو
1.4 هزار بازدید 5 سال پیش

درج نام شما در مقالات پذیرش شده ISI-WOS در نشریه های اشپرینگر و الزویر و IEEE * اضافه کردن اسم در مقاله JCR * خرید مقاله ایمپکت بالا * http://www.master-thesis.ir/Paper/Cooperation-Paper-Publish * ایمیل: shiraz.barg@gmail.com