در حال بارگذاری
 • 112
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 608هزار
  بازدید

شاهکارهای مشاعره آذری فی البداهه طنز موزیکال(میخانا )

بدیهه یا میخانا: نوعی مشاعره یارجزخوانی یاروایت عشق یامسابقه شعرخوانی است.تفاوت مشاعره بابدیهه دراین است که درمشاعره ازشعر شعرای معروف استفاده میشود اما در بدیهه خواننده خود شعر را بصورت فی البداهه با موسیقی می سراید.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

بدیهه یا میخانا: نوعی مشاعره یارجزخوانی یاروایت عشق یامسابقه شعرخوانی است.تفاوت مشاعره بابدیهه دراین است که درمشاعره ازشعر شعرای معروف استفاده میشود اما در بدیهه خواننده خود شعر را بصورت فی البداهه با موسیقی می سراید.

 • 112
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 608هزار
  بازدید
Loading...

همه ویدیو ها