برنامه نویسی چند عامله - آقای مهندس طوسی - سال 98

67 بازدید 4 هفته پیش

در این کارگاه به معرفی تکنیک مدلسازی در تحلیل مسایل پیچیده می‏ پردازیم. به کمک مدلسازی می ‏توان هزینه‏‏ های آزمون و خطا در محیط‏ های واقعی را به مقدار قابل توجهی کاهش داد. تاکنون نرم‏ افزار‏های متنوعی جهت شبیه‏ سازی و حل مساله به کمک عامل ‏های هوشمند توسعه داده شده است. ما در این کارگاه به صورت خاص به امکانات و روش کارکرد Netlogo خواهیم پرداخت. آشنایی با اجزای اصلی شبیه ‏ساز Netlogo و ارایه چندین مثال کلاسیک محتوای اساسی این بخش را تشکیل می‏دهد.