ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
160 دنبال‌ کننده
296.9 هزار بازدید ویدیو
15.4 هزار بازدید 6 سال پیش

کم وزیاد کردن شدت صدا در Adobe Audition

دیگر ویدیوها

15.4 هزار بازدید 6 سال پیش
2.4 هزار بازدید 6 سال پیش
6.1 هزار بازدید 6 سال پیش
1.4 هزار بازدید 6 سال پیش
19.7 هزار بازدید 6 سال پیش
4.3 هزار بازدید 6 سال پیش