82 دنبال‌ کننده
135.3 هزار بازدید ویدیو
551 بازدید 2 سال پیش

کتابی که پیش رو دارید شامل 17 فصل به همراه 10 پروژه می‏باشد که تا حد امکان سعی بر آن بوده که مطالب با زبانی کاملاً ساده بیان شود، دانلود قانونی کتاب آموزش کاربردی AVR: https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%D8%B1-AVR/book/34689

دیگر ویدیوها

551 بازدید 2 سال پیش
80 بازدید 3 سال پیش
1 هزار بازدید 3 سال پیش
1 هزار بازدید 4 سال پیش
1.9 هزار بازدید 4 سال پیش
4.3 هزار بازدید 5 سال پیش
1.2 هزار بازدید 5 سال پیش
1.7 هزار بازدید 5 سال پیش
5 هزار بازدید 5 سال پیش
2.3 هزار بازدید 5 سال پیش
20.8 هزار بازدید 5 سال پیش
352 بازدید 5 سال پیش
7.6 هزار بازدید 5 سال پیش
14.8 هزار بازدید 5 سال پیش
822 بازدید 5 سال پیش
8.1 هزار بازدید 5 سال پیش
3.7 هزار بازدید 5 سال پیش
8.1 هزار بازدید 5 سال پیش
2.5 هزار بازدید 5 سال پیش
24.4 هزار بازدید 5 سال پیش
482 بازدید 5 سال پیش
732 بازدید 5 سال پیش