50 دنبال‌ کننده
653.3 هزار بازدید ویدیو

تغذیه در دوره ی انتقال تلیسه

7.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

دیگر ویدیوها

تغذیه در دوره ی انتقال تلیسه

7.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

سوددهی در گله گاو شیری

6.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

یک روز در مزرعه گاو شیری

14.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

مطلبی در مورد سایز گاو شیری

4.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

نژاد آنگوس

4.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

سیستم های نوین فلاش و کود خشک کن

3.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

نژاد فلک ویه

3.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

سیستم های نوین توزیع خوراک دام

4.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

مزرعه گاوداری سیمنتال

7.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

شاخص های انتخاب تلیسه برتر

2.9 هزار بازدید ۱ سال پیش

مدیریت زایش در گاو شیری

3.7 هزار بازدید ۱ سال پیش

مدیریت تغذیه تلیسه ها بعد از زایش

2.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

مشکلات باروری در گاو شیری

4.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

گاوهای نر 10 نژاد برتر در جهان

10.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

بروسلوز و علایم تشخیص در گاو شیری

2.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

مقایسه شیر گاو و شیر بوفالو

2.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

مراحل یک درنچ صحیح در گاو

2.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

درمان کتوز در گاو شیری

8.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

چگونگی تشخیص بیماری کتوز در گله

2.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

فحل یابی گاو

5.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

نمایی کلی از دامداری های هلندی

29 هزار بازدید ۱ سال پیش

نحوه انجام واکسیناسیون گاو

7.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

رفاه گاوهای شیرده قسمت دوم

9.7 هزار بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر