در حال بارگذاری
 • 34
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 177.5هزار
  بازدید

مجید باقری

تردستی شعبده بازی آموزش شعبده بازی اجرای شعبده بازان بزرگ مجید باقری 09336660015 اجرای شعبده بازی در جشن ها فروش لوازم و حقه شعبده بازی و تردستی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

تردستی شعبده بازی آموزش شعبده بازی اجرای شعبده بازان بزرگ مجید باقری 09336660015 اجرای شعبده بازی در جشن ها فروش لوازم و حقه شعبده بازی و تردستی

 • 34
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 177.5هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • شعبده بازی خوردن تیغ اصلاح

  457 بازدید

  برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی تبدیل کبوتر به دستمال

  1,240 بازدید

  شعبده بازی تبدیل کبوتر به دستمال برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی : قفس کبوتر به قفس خرگوش

  665 بازدید

  شعبده بازی : قفس کبوتر به قفس خرگوش برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی : لیوان های شیر

  1,084 بازدید

  شعبده بازی : لیوان های شیر برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی بیرون آوردن اکواریوم از داخل پاکت خالی

  460 بازدید

  شعبده بازی بیرون آوردن اکواریوم از داخل پاکت خالی برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی تبدیل مشعل به عصا

  281 بازدید

  شعبده بازی تبدیل مشعل به عصا برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی تبدیل آتش به گل

  1,180 بازدید

  شعبده بازی تبدیل آتش به گل برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی گردنبند مروارید دیوید کاپرفیلد

  3,529 بازدید

  شعبده بازی گردنبند مروارید دیوید کاپرفیلد برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی غیب کردن قطار دیوید کاپر فیلد

  6,585 بازدید

  شعبده بازی غیب کردن قطار دیوید کاپر فیلد برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی بیرون کشیدن آبنبات از گردن

  303 بازدید

  شعبده بازی بیرون کشیدن آبنبات از گردن برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی - تبدیل چهار دستمال به روسری

  764 بازدید

  شعبده بازی - تبدیل چهار دستمال به روسری برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی : آب در روزنامه

  1,076 بازدید

  شعبده بازی : آب در روزنامه برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی - لوله از پاکت

  911 بازدید

  شعبده بازی - لوله از پاکت برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی - پارچه سحر آمیز

  335 بازدید

  شعبده بازی - پارچه سحر آمیز برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی - جابه جایی انسان 2

  2,446 بازدید

  شعبده بازی - جابه جایی انسان 2 برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی - جابه جایی انسان

  2,162 بازدید

  شعبده بازی - جابه جایی انسان برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی - نصف شدن دیوید کاپرفیلد با اره

  38,986 بازدید

  شعبده بازی - نصف شدن دیوید کاپرفیلد با اره برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی -قفس پرنده به انسان جادویی

  2,195 بازدید

  شعبده بازی -قفس پرنده به انسان جادویی برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی - پرواز دیوید کاپرفیلد در صحنه

  7,392 بازدید

  شعبده بازی - پرواز دیوید کاپرفیلد در صحنه برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی - فرو کردن سیخ در زبان

  4,330 بازدید

  شعبده بازی - فرو کردن سیخ در زبان برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی - پرواز کارتن و ظاهر شدن انسان

  4,142 بازدید

  شعبده بازی - پرواز کارتن و ظاهر شدن انسان برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی-تبدیل آب به نوشابه در پارک

  3,171 بازدید

  شعبده بازی-تبدیل آب به نوشابه در پارک برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی غیب کردن دستمال در دست

  8,220 بازدید

  شعبده بازی غیب کردن دستمال در دست برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی- تبدیل یک برگ کاغذ به اسکناس

  2,702 بازدید

  شعبده بازی- تبدیل یک برگ کاغذ به اسکناس برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی - کار جالب با اسکناس

  2,174 بازدید

  شعبده بازی - کار جالب با اسکناس برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی - ظاهر شدن دستمال در بطری در بسته

  2,830 بازدید

  شعبده بازی - ظاهر شدن دستمال در بطری در بسته برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی - پرواز دستمال در صحنه

  2,559 بازدید

  شعبده بازی - پرواز دستمال در صحنه برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی - عبور از دیوار چین دیوید کاپرفیلد

  5,907 بازدید

  شعبده بازی - عبور از دیوار چین دیوید کاپرفیلد برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی پوشیدن کت با دست و پای بسته

  4,307 بازدید

  شعبده بازی پوشیدن کت با دست و پای بسته برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی - تبدیل 1 دلاری به 100 دلاری

  900 بازدید

  شعبده بازی - تبدیل 1 دلاری به 100 دلاری برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی - غیب کردن قطار کاپرفیلد

  3,221 بازدید

  شعبده بازی - غیب کردن قطار کاپرفیلد برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com

 • شعبده بازی-تغییر رنگ دستمال

  5,990 بازدید

  شعبده بازی-تغییر رنگ دستمال برای مشاهده جزئیات این شعبده بازی و راز این شعبده بازی به سایت مراجعه کنید http://www.majid1991.com مجید باقری 09336660015 https://www.instagram.com/magician1991 http://telegram.me/majid1991com