52 دنبال‌ کننده
125.6 هزار بازدید ویدیو
86 بازدید 1 سال پیش

+ عدم ویبره مناسب + خروج شیره بتن از قالب + تغییر دانه بندی بتن حین اجرا + آلوده بودن آب یا مصالح مصرفی به خاک و...

دیگر ویدیوها

86 بازدید 1 سال پیش
86 بازدید 1 سال پیش
83 بازدید 1 سال پیش
377 بازدید 1 سال پیش
788 بازدید 1 سال پیش
102 بازدید 1 سال پیش
370 بازدید 1 سال پیش
189 بازدید 1 سال پیش
473 بازدید 1 سال پیش
93 بازدید 1 سال پیش
1.9 هزار بازدید 1 سال پیش
454 بازدید 1 سال پیش
1 هزار بازدید 1 سال پیش
68 بازدید 1 سال پیش
101 بازدید 1 سال پیش
189 بازدید 2 سال پیش
1.1 هزار بازدید 2 سال پیش
262 بازدید 2 سال پیش
2 هزار بازدید 2 سال پیش
536 بازدید 2 سال پیش
52 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر