4 دنبال‌ کننده
1.6 هزار بازدید ویدیو
12 بازدید 4 هفته پیش

تست انبساط سوراخ بر اساس استاندارد ISO 16630، برای بررسی مناسب بودن ورق‌های فلزی در شکل‌دهی فلنج‌ها استفاده می‌شود. ابتدا بر روی ورق سوراخی با قطر 10 میلیمتر ایجاد می‌شود. سپس ورق بین قالب و ورق‌گیر بسته می‌شود و سنبه‌ای مخروطی با زاویه مخروط 60 درجه وارد سوراخ ایجاد شده در ورق شده و تا لحظه شروع ترک در لبه سوراخ، آن را به داخل حفره ماتریس می‌کشد. درصد افزایش قطر سوارخ اولیه، به عنوان حد انبساط سوراخ، محاسبه می‌شود.

دیگر ویدیوها

73 بازدید 1 سال پیش
196 بازدید 2 سال پیش
172 بازدید 2 سال پیش