11 دنبال‌ کننده
16.2 هزار بازدید ویدیو

حرفه ای شوید-یادگیری-آموزش-هادی آقاجانی

311 بازدید ۱ هفته پیش

در یادگیری اولین باشید-همکاری آموزشی با سازمانها

دیگر ویدیوها

هادی آقاجانی- آداب معاشرت

518 بازدید ۱ سال پیش

هادی آقاجانی- آداب معاشرت

1 هزار بازدید ۱ سال پیش

هادی آقاجانی- آداب معاشرت

386 بازدید ۱ سال پیش

مهارتهای ارتباطی- آداب معاشرت

1.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

مهارتهای ارتباطی- آداب معاشرت

1.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

مهارتهای ارتباطی

279 بازدید ۱ سال پیش

مهارتهای ارتباطی

299 بازدید ۱ سال پیش

مهارتهای ارتباطی

115 بازدید ۱ سال پیش

مهارتهای ارتباطی

315 بازدید ۱ سال پیش

مهارتهای ارتباطی

456 بازدید ۱ سال پیش

مهارتهای ارتباطی

381 بازدید ۱ سال پیش

مهارتهای ارتباطی

174 بازدید ۱ سال پیش

مهارتهای ارتباطی

342 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر