آموزش استفاده از پمپ سرنگ - تجهیزات پزشکی - قسمت 2

12.2 هزار نمایش ۲ سال پیش

آموزش استفاده از پمپ سرنگ SP 510 - تجهیزات پزشکی - قسمت 2 - مرجع فنی و علمی متخصصین تجهیزات پزشکی Improve Human Life - ایکس مدیکال - XMedical

دیگر ویدیوها

پمپ تزریق سرنگ

3.1 هزار نمایش ۲ سال پیش

دستگاه شوک دارای مد AED

4.6 هزار نمایش ۲ سال پیش

تنظیم دستگاه برای دادن شوک

11.3 هزار نمایش ۲ سال پیش

Basic check در دستگاه شوک

2.5 هزار نمایش ۲ سال پیش

مانیتورینگ قلبی و ریوی بیمار

15.3 هزار نمایش ۲ سال پیش

تنظیمات دستگاه ECG (نوار قلب)

6.6 هزار نمایش ۲ سال پیش

بخور سرد

2.5 هزار نمایش ۲ سال پیش

آشنایی با پمپ تزریق

2.2 هزار نمایش ۲ سال پیش

اتاق کمو (Chemo)

156 نمایش ۲ سال پیش

نحوه تست دستگاه شوک

5.4 هزار نمایش ۲ سال پیش

نحوه کار با پمپ انفزیون

4.8 هزار نمایش ۲ سال پیش

What does Ultrasonic scaler do

230 نمایش ۲ سال پیش

MRI ستون فقرات L4 L5 S1 برآمدگی دیسک

3.4 هزار نمایش ۲ سال پیش

مشاهده داخل دستگاه CT Scan

1.4 هزار نمایش ۲ سال پیش

Ultrasound training sonosite M turbo

228 نمایش ۲ سال پیش

چگونگی انجام عمل جراحی لیزر چشم

1.5 هزار نمایش ۲ سال پیش

How a Mri scan is Done

1.7 هزار نمایش ۲ سال پیش

نحوه کار دستگاه ونتیلاتور

5.5 هزار نمایش ۲ سال پیش

The principle behind image intensifier

114 نمایش ۲ سال پیش

نحوه کار پالس اکسی متر

1.5 هزار نمایش ۲ سال پیش

نحوه کار تیوب X ray

631 نمایش ۲ سال پیش

نحوه کار دستگاه PET Scan

581 نمایش ۲ سال پیش

نحوه کار دستگاه MRI

2.5 هزار نمایش ۲ سال پیش

Demonstration and servicing of a nebulizer

114 نمایش ۲ سال پیش
نمایش بیشتر