1 دنبال‌ کننده
4 هزار بازدید ویدیو
3.8 هزار بازدید 2 هفته پیش

طرح اینترنتی و رایگان قدر تا قدر آنچه در این طرح یکساله دریافت می کنید: 1- پرسشنامه آنلاین شناخت خود 2- کاربرگ عملی تصمیم گیری برای شب های قدر 3- 11 کاربرگ عملی و مکمل برای مدیریت خود و زندگی ورود رایگان به طرح: https://yading.ir/manavi/ghadr-ta-ghadr/

آخرین ویدیوها

هوش معنوی

3.8 هزار بازدید 2 هفته پیش

طرح اینترنتی و رایگان قدر تا قدر آنچه در این طرح یکساله دریافت می کنید: 1- پرسشنامه آنلاین شناخت خود 2- کاربرگ عملی تصمیم گیری برای شب های قدر 3- 11 کاربرگ عملی و مکمل برای مدیریت خود و زندگی ورود رایگان به طرح: https://yading.ir/manavi/ghadr-ta-ghadr/

دیگر ویدیوها