44 دنبال‌ کننده
27.3 هزار بازدید ویدیو
169 بازدید 7 ماه پیش

تاریخ چهارمین جلسه آموزش چهار شنبه 1400/02/03 هر هفته یک جلسه آموزشی ارسال می شود. برای دریافت تصویر سرمشق بر روی لینک تلگرام زیر کلیک نمایید. https://t.me/KatTahriri_110

آموزش خوشنویسی

411 بازدید 7 ماه پیش

تاریخ دومین جلسه آموزش چهار شنبه 99/12/27 هر هفته یک جلسه آموزشی ارسال می شود. برای دریافت تصویر سرمشق بر روی لینک تلگرام زیر کلیک نمایید. https://t.me/KatTahriri_110