39 دنبال‌ کننده
26.6 هزار بازدید ویدیو
116 بازدید 5 ماه پیش

تاریخ چهارمین جلسه آموزش چهار شنبه 1400/02/03 هر هفته یک جلسه آموزشی ارسال می شود. برای دریافت تصویر سرمشق بر روی لینک تلگرام زیر کلیک نمایید. https://t.me/KatTahriri_110

آموزش خوشنویسی

295 بازدید 5 ماه پیش

تاریخ دومین جلسه آموزش چهار شنبه 99/12/27 هر هفته یک جلسه آموزشی ارسال می شود. برای دریافت تصویر سرمشق بر روی لینک تلگرام زیر کلیک نمایید. https://t.me/KatTahriri_110