0 دنبال‌ کننده
481 بازدید ویدیو

مسكن مهر پرديس

481 بازدید 1 سال پیش

بسم الله الرحمن الرحیم شرکت دره بهشت فاز8پردیس درنظر دارد تعدادی از واحدهای خودرا به صورت ⏪⏪پیش فروش ⏪⏪والویت تحویل ⏪⏪وکلید تحویل به متقاضیان واگذار نماید مناسب جهت سرمایه گذاری و سکونت فرصت استثنایی برای خانه دار شدن در15کیلومتری تهران اپارتمان های 3و4و5طبقه ⏪2واحدی از متراژ

آخرین ویدیوها

فاز ٨ پردیس

مسكن مهر پرديس

481 بازدید 1 سال پیش

بسم الله الرحمن الرحیم شرکت دره بهشت فاز8پردیس درنظر دارد تعدادی از واحدهای خودرا به صورت ⏪⏪پیش فروش ⏪⏪والویت تحویل ⏪⏪وکلید تحویل به متقاضیان واگذار نماید مناسب جهت سرمایه گذاری و سکونت فرصت استثنایی برای خانه دار شدن در15کیلومتری تهران اپارتمان های 3و4و5طبقه ⏪2واحدی از متراژ