96 بازدید 1 سال پیش

مصاحبه ویدئویی با سردار سرتیپ پاسدار یعقوب زهدی، در خصوص ذکر نام و یاد شهدای توپخانه، موشکی و پدافند هوایی و ذکر اسم رمز افتتاح سایت یادمان فرماندهان شهید.