در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 6
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 10.7هزار
  بازدید

یزدگرد ساسانی

یزدگرد ساسانی (Yazdgerd Sasany) یک پژوهشگر تاریخ، زبان، فرهنگ و آئین ایران باستان.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

یزدگرد ساسانی (Yazdgerd Sasany) یک پژوهشگر تاریخ، زبان، فرهنگ و آئین ایران باستان.

 • 6
  دنبال کننده
 • 3
  دنبال شونده
 • 10.7هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 28

  442 بازدید

  در قسمت بیست و هشت: تعریف «گز»(متر) و کیلو(سنگ سنجش) چیست. در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 27

  326 بازدید

  در قسمت بیست و هفتم: «"قلعه" یک واژۀ عربی است؟». در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 26

  198 بازدید

  در قسمت بیستم و ششم «آیا جسد مومیائی لنین واقعی است؟.» در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 25

  265 بازدید

  در قسمت بیستم: و چهارم «واژۀ "شمال" چگونه پدید آمده است.» در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 23

  116 بازدید

  در قسمت بیستم: و سوم «ساسانیان از کجا برخاسته اند.» در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 24

  230 بازدید

  در قسمت بیستم: و چهارم «خندق نخستین بار کجا ساخته شد.» در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

 • سخنرانی تجزیه طلب خه بات، در نشست سالیانه منافقین

  233 بازدید

  در ماه ژوئن 2018، سه نشست مختلف اپوزیسیون در تاریخ 9 ژوئن (ائتلاف اپوزیسیون ایران) با مدیریت برگزاری علیرضا نوری زاده، 26 ژوئن کنفراس «گذار به دموکراسی» (کنگره ملی ایرانیان) با مدیریت فخرآور و نشست سالیانه مجاهدین خلق در 30 ژوئن از جمله گردهمایی هایی بودند که مهمترین اخبار اپوزیسیون را به خود اختصاص دادند. جالب اینکه علیرغم اختلافات شدید میان این گروه های اپوزیسیون حضور گروه ها و چهره های تجزیه طلب در هر سه نشست موضوع قابل تامل برای نیروهای میهن پرستی است که دل در گرو مام میهن دارند.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 22

  368 بازدید

  در قسمت بیستم: و دوم «فیروزان(حاجی فیروز) همان Santa Claus است.» در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 21

  378 بازدید

  در قسمت بیستم: و یکم «شب یلدا، آغاز سال نو ایرانیان باستان.» در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 20

  295 بازدید

  در قسمت بیستم: « تا زنده هستید به بهشت بروید. » در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 17

  337 بازدید

  در قسمت هفدهم: واژۀ «انجیل» چه معنی میدهد؟. در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 18

  338 بازدید

  در قسمت هیجدهم «شهر "رَزَن" (در استان همدان) چه معنی میدهد.» . در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 19

  215 بازدید

  در قسمت نوزدهم: «نام پیشین «سنندج» چه بوده است» در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 16

  329 بازدید

  در قسمت شانزدهم: «آشنایی با عاج فیل و سُرنا» در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 15

  406 بازدید

  در قسمت پانزدهم: «نشان «صلیب» از چه برگرفته شده است؟.» در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 14

  1,097 بازدید

  در قسمت چهاردهم «آیا جبرئیل، یک ملائکه است» در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 13

  219 بازدید

  در قسمت سیزدهم؛ در زبانهای دیگر به « ماه » چه میگویند. در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان. واژه ها چه میگویند؟.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 12

  385 بازدید

  در قسمت دوازدهم؛ « بهشت » ، چه معنی میدهد؟. در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان. واژه ها چه میگویند؟.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 11

  250 بازدید

  در قسمت یازدهم؛ « بهشت » و یا « فردوس » کجاست؟. در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان. واژه ها چه میگویند؟.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 10

  453 بازدید

  در قسمت دهم؛ واژه های فارسی همچون «تهران» «عسل» «ماهک» «شمیران» چه میگویند؟. در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان. واژه ها چه میگویند؟.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 9

  242 بازدید

  در قسمت نهم؛ ریشۀ واژه های فارسی همچون «خاله سوسکه» از کجاست؟. در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 8

  451 بازدید

  در قسمت هشتم؛ سرچشمۀ پیدایش واژۀ « کتاب ». در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 7

  787 بازدید

  در قسمت هفتم؛ چگونگی پیدایش واژه های «مامان» و «بابا». در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 6

  319 بازدید

  در قسمت ششم؛ واژه «دختر» چیست؟. در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 4

  175 بازدید

  در قسمت چهارم؛ بازی شطرنج، چگونه پدید آمده است. در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 5

  201 بازدید

  در قسمت پنجم؛ واژه های «پدر» و «مادر» چه معنی میدهند. در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 3

  197 بازدید

  در قسمت سوم؛ واژه های «داداش» و .... چه معنی میدهند. در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 2

  517 بازدید

  در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان. در قسمت دوم؛ واژه ها با گویشهای گوناگون بیان میشوند

 • کتاب مانگا و اهورا، قسمت 1

  711 بازدید

  در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.