در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 679
  دنبال کننده
 • 6
  دنبال شونده
 • 614هزار
  بازدید

یک معلم

"یک معلم" تلاش می کند تا همه براحتی و رایگان به فراگیری دروس خود بپردازند. شماره تماس : 09125957780

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

"یک معلم" تلاش می کند تا همه براحتی و رایگان به فراگیری دروس خود بپردازند. شماره تماس : 09125957780

 • 679
  دنبال کننده
 • 6
  دنبال شونده
 • 614هزار
  بازدید
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • آموزش ریاضی پایه دهم - فصل اول درس1

  5,414 بازدید

  در این ویدیو می توانید مباحث مربوط به انواع مجموعه ها، مجموعه متناهی و نامتناهی، نمایش بازه ها و... بررسی شده است.

 • آموزش ریاضی پایه نهم - فصل چهارم بخش2

  3,948 بازدید

  در این کلیپ مبحث نماد علمی بررسی و تدریس شده است.

 • آموزش ریاضی پایه نهم - فصل چهارم بخش1

  5,142 بازدید

  در این کلیپ مبحث اعداد توان دار بررسی شده و در آن به ضرب و تقسیم اعداد توان دار با پایه های مشترک یا توان های مشترک پرداختیم. همچنین توان منفی موضوعی جدید است که در این کلیپ مطرح شده. اثبات اینکه چرا صفر به توان صفر بی نهایت شده نیز در این کلیپ بررسی شده.

 • آموزش علوم پایه نهم-فصل4 بخش2

  1,113 بازدید

  در این ویدیو مبحث تندی لحظه ای، سرعت لحظه ای و شتاب متوسط از بخش فیزیک علوم پایه نهم مورد بررسی قرار گرفته است.

 • آموزش علوم پایه نهم-فصل4 بخش1

  915 بازدید

  در این کلیپ فصل چهارم از کتاب علوم پایه نهم که اولین مبحث از فیزیک این پایه است بررسی شده است. موضوعاتی از قبیل حرکت، جابجایی، تندی متوسط و سرعت متوسط

 • آموزش ریاضی پایه نهم - فصل اول بخش 2

  2,531 بازدید

  در این کلیپ برابری مجموعه ها و نمایش مجموعه ها از فصل اول کتاب ریاضی پایه نهم بررسی شده است.

 • آموزش ریاضی پایه نهم - فصل اول بخش 1

  2,925 بازدید

  در این فیلم درس اول از فصل اول کتاب ریاضی پایه نهم یعنی معرفی مجموعه ها بررسی شده است. نماد عضویت، مجموعه تهی و ویژگی های مجموعه مواردی است که در این کلیپ مطرح شده است.

 • آموزش ریاضی پایه نهم - فصل دوم بخش 3

  35,750 بازدید

  در این فیلم بخش سوم از فصل دوم کتاب ریاضی نهم یعنی مبحث قدر مطلق و محاسبه تقریبی مرور شده است. لطفا برای مشاهده فیلمهای سایر فصول به وبسایت yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • حل تمرینهای ریاضی پایه نهم فصل دوم-بخش2

  21,332 بازدید

  در این فیلم تمرینهای صفحه 27 کتاب درسی که مربوط به اعداد حقیقی است از فصل دوم کتاب درسی به طور کامل حل شده است. برای مشاهده فیلم های آموزشی سایر فصلها به وبسایت http://yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • آموزش ریاضی پایه نهم فصل دوم-بخش2

  22,120 بازدید

  در این فیلم بخش دوم از فصل دوم کتاب ریاضی نهم یعنی مبحث عددهای حقیقی مرور شده است. لطفا برای مشاهده فیلمهای سایر فصول به وبسایت yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • حل تمرینهای ریاضی پایه هشتم فصل سوم-بخش1

  16,260 بازدید

  در این فیلم تمرینهای صفحه 33 کتاب درسی پایه هشتم که مربوط به چندضلعی ها و تقارن است از فصل سوم کتاب درسی (چندضلعی ها) به طور کامل حل شده است. برای مشاهده فیلم های آموزشی سایر فصلها به وبسایت http://yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • آموزش ریاضی پایه هشتم فصل سوم چندضلعی ها-بخش1

  40,341 بازدید

  در این فیلم آموزشی بخش اول از فصل سوم کتاب ریاضی هشتم یعنی مبحث چندضلعی ها و تقارن مرور شده است. لطفا برای مشاهده فیلمهای سایر فصول به وبسایت yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • حل تمرینهای ریاضی پایه نهم فصل دوم - بخش1

  29,469 بازدید

  در این فیلم تمرینهای صفحه 22 کتاب درسی که مربوط به اعداد گویا است از فصل دوم کتاب درسی به طور کامل حل شده است. برای مشاهده فیلم های آموزشی سایر فصلها به وبسایت http://yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • آموزش ریاضی پایه نهم - فصل دوم بخش اول

  29,546 بازدید

  در این فیلم بخش اول از فصل دوم کتاب ریاضی نهم یعنی مبحث اعداد گویا مرور شده است. لطفا برای مشاهده فیلمهای سایر فصول به وبسایت yekmoallem.ir مراجعه کنید. شماره تماس جهت هماهنگی کلاس : 09125957780

 • حل تمرینهای ریاضی پایه نهم فصل اول-بخش4

  14,363 بازدید

  در این فیلم تمرینهای صفحه 17 کتاب درسی که مربوط به مجموعه ها و احتمال است از فصل اول کتاب درسی (مجموعه ها) به طور کامل حل شده است. برای مشاهده فیلم های آموزشی سایر فصلها به وبسایت http://yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • آموزش ریاضی پایه نهم فصل اول-بخش4

  21,001 بازدید

  در این فیلم بخش چهارم از فصل اول کتاب ریاضی نهم یعنی مبحث مجموعه ها و احتمال مرور شده است. لطفا برای مشاهده فیلمهای سایر فصول به وبسایت yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • حل تمرینهای ریاضی پایه هشتم فصل دوم-بخش2

  15,487 بازدید

  در این فیلم تمرینهای صفحه 27 کتاب درسی که مربوط به تعیین عددهای اول است از فصل اول کتاب درسی (اعداد اول) به طور کامل حل شده است. برای مشاهده فیلم های آموزشی سایر فصلها به وبسایت http://yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • آموزش ریاضی پایه هشتم فصل دوم اعداد اول-بخش2

  33,238 بازدید

  در این فیلم بخش دوم از فصل دوم کتاب ریاضی هشتم یعنی مبحث تعیین عددهای اول مرور شده است. لطفا برای مشاهده فیلمهای سایر فصول به وبسایت yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • حل تمرینهای ریاضی پایه نهم فصل اول - بخش3

  17,570 بازدید

  در این فیلم تمرینهای صفحه 14 کتاب درسی که مربوط به اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه ها است از فصل اول کتاب درسی (مجموعه ها) به طور کامل حل شده است. برای مشاهده فیلم های آموزشی سایر فصلها به وبسایت http://yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • آموزش ریاضی پایه نهم فصل اول مجموعه ها- بخش3

  29,970 بازدید

  در این فیلم بخش سوم از فصل اول کتاب ریاضی نهم یعنی مبحث اجتماع، اشتراک و تفاضل مجموعه ها مرور شده است. لطفا برای مشاهده فیلمهای سایر فصول به وبسایت yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • حل تمرینهای ریاضی پایه هشتم فصل دوم - بخش1

  14,934 بازدید

  در این فیلم تمرینهای صفحه 23 کتاب درسی که مربوط به یادآوری عددهای اول است از فصل اول کتاب درسی (اعداد اول) به طور کامل حل شده است. برای مشاهده فیلم های آموزشی سایر فصلها به وبسایت http://yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • آموزش ریاضی پایه هشتم فصل دوم اعداد اول - بخش1

  24,955 بازدید

  در این فیلم بخش اول از فصل دوم کتاب ریاضی هشتم یعنی مبحث یادآوری عددهای اول مرور شده است. لطفا برای مشاهده فیلمهای سایر فصول به وبسایت yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • حل تمرینهای ریاضی پایه هشتم فصل اول - بخش 4

  10,719 بازدید

  در این فیلم تمرینهای صفحه 17 کتاب درسی که مربوط به ضرب و تقسیمهای عددهای گویا است از فصل اول کتاب درسی (عددهای صحیح و گویا) به طور کامل حل شده است. برای مشاهده فیلم های آموزشی سایر فصلها به وبسایت http://yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • آموزش ریاضی پایه هشتم فصل اول عددهای صحیح و گویا - بخش4

  24,325 بازدید

  در این فیلم بخش چهارم از فصل اول کتاب ریاضی هشتم یعنی مبحث ضرب و تقسیم اعداد گویا مرور شده است. لطفا برای مشاهده فیلمهای سایر فصول به وبسایت yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • حل تمرینهای ریاضی پایه هشتم فصل اول - بخش 3

  14,859 بازدید

  در این فیلم تمرینهای صفحه 13 کتاب درسی که مربوط به جمع و تفریقهای عددهای گویا است از فصل اول کتاب درسی (عددهای صحیح و گویا) به طور کامل حل شده است. برای مشاهده فیلم های آموزشی سایر فصلها به وبسایت http://yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • آموزش ریاضی پایه هشتم فصل اول عددهای صحیح و گویا- بخش 3

  14,484 بازدید

  در این فیلم بخش سوم از فصل اول کتاب ریاضی هشتم یعنی مبحث جمع و تفریق اعداد گویا مرور شده است. لطفا برای مشاهده فیلمهای سایر فصول به وبسایت yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • حل تمرینهای ریاضی پایه هشتم فصل اول - بخش 2

  25,138 بازدید

  در این فیلم تمرینهای صفحه 9 کتاب درسی که مربوط به عددهای گویا از فصل اول کتاب درسی (عددهای صحیح و گویا) به طور کامل حل شده است. برای مشاهده فیلم های آموزشی سایر فصلها به وبسایت http://yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • آموزش ریاضی پایه هشتم فصل اول عددهای صحیح و گویا- بخش 2

  17,472 بازدید

  در این فیلم بخش دوم از فصل اول کتاب ریاضی هشتم یعنی مبحث معرفی عددهای گویا مرور شده است. لطفا برای مشاهده فیلمهای سایر فصول به وبسایت yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • حل تمرینهای ریاضی پایه هشتم فصل اول - بخش 1

  29,589 بازدید

  در این فیلم تمرینهای صفحه 5 کتاب درسی که مربوط به یادآوری عدد های صحیح از فصل اول کتاب درسی (عددهای صحیح و گویا) به طور کامل حل شده است. برای مشاهده فیلم های آموزشی سایر فصلها به وبسایت yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • آموزش ریاضی پایه هشتم فصل اول عددهای صحیح و گویا - بخش1

  76,303 بازدید

  در این کلیپ درس اول یعنی یادآوری عددهای صحیح از فصل اول کتاب ریاضی پایه هشتم توضیح داده شده است. برای مشاهده فیلم سایر بخش ها به وبسایت yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • افزایش انگیزه در دانش آموزان

  2,553 بازدید

  در این کلیپ با دو روش افزایش انگیزه در دانش آموزان آشنا میشوید برای اطلاعات بیشتر به سایت yekmoallem.ir مراجعه کنید.

 • معما شماره 5 - عدد کامل

  935 بازدید

  عدد کامل عددی است که مجموع مقسوم علیه های آن به غیر از خودش برابر با خودش است آیا میتوانید عدد کامل مثال بزنید؟