در حال بارگذاری
 • 11
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 31.8هزار
  بازدید

یک ناشر

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 11
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 31.8هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • انتخاب مشتری = فروش بیشتر

  47 بازدید

  برای داشتن فروش بیشتر باید مشتری یا در واقع مخاطب خود را انتخاب کنید برای یادگیری و مطالعه تکنیک های فروش کتاب می توانید به سایت یک ناشر yekansher.com سر بزنید

 • خلق کتاب موفق

  50 بازدید

  "دوره حضوری خلق کتاب" برای آخرین بار به قیمت سال قبل برگزار می شود. دوره دوازدهم " خلق کتاب موفق" هر کسی می تواند کتاب چاپ کند،اما چاپ کتابی که پرفروش شود و باعث معرفی شما به عنوان یک متخصص شود،ریزه کاری های زیادی دارد برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت ما http://1nasher.com و صفحه ما در اینستاگرام @yeknasher سر بزنید

 • حسین کیالها

  180 بازدید

  ایشان در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • سید رضا طیرانی

  34 بازدید

  نکاتی که در این دوره یادگرفتم تا سالها میتوانم استفاده کنم. ایشان در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • سعید قنبری

  84 بازدید

  هم یادگرفتیم و هم گذر زمان را نفهمیدیم. حتما شرکت کنید. ایشان در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • خانم ارسطویی

  25 بازدید

  اطلاعات بسیار سخاوتمندانه ایی در اختیار ما قرار داده شد. ایشان در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • خانم سوسن نجفی

  306 بازدید

  ایشان در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • خانم دیباج

  56 بازدید

  خانم دیباج اطلاعات این دوره را به طور عادی نمی توان جایی کسب کرد. ایشان در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • سیما فاطمی پور

  802 بازدید

  سیما فاطمی پور در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • رمضانی

  60 بازدید

  رمضانی در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • محمد حسن ارمی

  39 بازدید

  محمد حسن ارمی در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • مصطفی علیزاده

  111 بازدید

  مصطفی علیزاده در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • کامران فریدونی

  83 بازدید

  کامران فریدونی در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • افسانه رفاهی

  208 بازدید

  افسانه رفاهی در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • الهام مظلومی

  149 بازدید

  الهام مظلومی در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • رحیم حسنی

  1,002 بازدید

  رحیم حسنی در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • کاظمی

  48 بازدید

  کاظمی در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • منصور گنجی

  87 بازدید

  منصور گنجی در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • فرشاد عسگری

  224 بازدید

  فرشاد عسگری در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • امیر رضایی

  75 بازدید

  امیر رضایی در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • علیرضا بهشت آیین

  42 بازدید

  علیرضا بهشت آیین در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • رستگار

  49 بازدید

  رستگار در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • حامد سلیمی

  211 بازدید

  حامد سلیمی در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • مسعود اکبری

  70 بازدید

  مسعود اکبری در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • آقای علی بالازاده

  61 بازدید

  علی بالازاده در دوره خلق کتاب موفق حضور داشت | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • مردم چه کتاب هایی را به یکدیگر معرفی میکنند

  571 بازدید

  مردم چه کتاب هایی را به یکدیگر معرفی میکنند | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • مردم ابتدا باید توانایی شما را باور کنند

  145 بازدید

  مردم ابتدا باید توانایی شما را باور کنند | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • آشنایی زدایی

  352 بازدید

  آشنایی زدایی | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • چرا ادبیات امروز ایران اینقدر یکنواخت شده است؟

  190 بازدید

  چرا ادبیات امروز ایران اینقدر یکنواخت شده است؟ | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • بهترین روش پرفروش کردن کتاب

  150 بازدید

  بهترین روش پرفروش کردن کتاب | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • ارتباط برف با کتاب

  55 بازدید

  ارتباط برف با کتاب | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@

 • روش جذاب کردن داستان

  82 بازدید

  روش جذاب کردن داستان | برای فراگیری تکنیک های نوشتن کتاب پرفروش که توسط آقای مهندس منصور سجاد مدیر انتشارات کلید اموزش برگزار می گردد می توانید به این کانال بپیوندید kelidpubcourse@