در حال بارگذاری
 • 3
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 2.1هزار
  بازدید

جامعه شناسان جوان

نامگذاری سایت با عنوان «جامعه شناسان جوان» به این دلیل بود که مخاطب سایت را دانشجویان و علاقمندان به حوزه جامعه و شناخت آن تشکیل می دهند

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

نامگذاری سایت با عنوان «جامعه شناسان جوان» به این دلیل بود که مخاطب سایت را دانشجویان و علاقمندان به حوزه جامعه و شناخت آن تشکیل می دهند

 • 3
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 2.1هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • چرا جامعه شناس مکتب مبادله باید کارآفرینی کند؟ (قسمت هشتم)

  171 بازدید

  برای سر و سامان دادن به کم و کسری های مکتب مبادله لازم است فرایندهای تولید کالاهای اجتماعی ابداع و ساخته شوند که این امر با کارآفرینی ممکن خواهد شد که در اینجا به آن پرداخته شده است. در تکمیل بحث مقاله «جامعه شناسی و آفرینش های اجتماعی» https://youngsociologists.com/listing/cre را بخوانید.

 • جامعه شناسی و ناکارآمدی مکتب مبادله (قسمت هفتم)

  115 بازدید

  تعیین شغل و حرفه جامعه شناس در مکتب مبادله می تواند راهگشای بسیاری از مسائل و موضوعات جوامع حال حاضر باشند که بر بنیان سرمایه داری استوار هستند. اما این مکتب نیز نقش موثری برای جامعه شناس ندارد!! چرا و به چه دلیل؟ در اینجا به آن پرداخته شده است و همچنین ارائه راهکار بیان گردیده است. در تکمیل بحث، مقاله جامعه شناسی؛ حرف حرف حرف https://youngsociologists.com/listing/word را بخوانید.

 • بازخوانی مفاهیم جهت تعیین «شغل و حرفه» جامعه شناس

  102 بازدید

  شغل جامعه شناس در سازمان ... چیست؟ سوالی بی پاسخ است. لذا، لازم است چاره ای اندیشید. یکی از راهکارها، بازخوانی مفاهیم جامعه شناسی در چرخه کسب و کار هستند. در اینجا، ضمن توضیح «سازگاری اجتماعی» به تعیین وظایف و شغل مشخص رسیده ایم. در تکمیل بحث، مقاله سازگاری اجتماعی و فرصت های شغلی پیشروی جامعه شناس https://youngsociologists.com/listing/jo را بخوانید.

 • چرا دانش آموختگان جامعه شناسی از مشاغل زیادی محروم اند؟

  78 بازدید

  جامعه شناس به شغل آموزش و پژوهش می پردازد و دانش آموخته جامعه شناسی نیز همین مشاغل را پیش روی خود می بیند و از بسیاری فرصت های شغلی دیگر محروم اند. چرا چنین است؟ سوالی است که به آن پاسخ داده شده است. در تکمیل این توضیحات مقاله «جامعه شناس را کجا پیدا کنید» https://youngsociologists.com/listing/where و «دانش آموختگان جامعه شناسی کجا کار دارند» https://youngsociologists.com/listing/wor را بخوانید

 • چرا دانش آموختگان جامعه شناسی بیکار هستند؟

  192 بازدید

  دانش آموخته جامعه شناسی با مطالعه و بررسی موقعیت های مختلف اجتماعی، نه تنها نباید بیکار بماند که باید از چندین چند فرصت شغلی برخوردار باشد. چرا چنین نیست؟ سوالی است که در اینجا به آن پاسخ داده شده است. در تکمیل این توضیحات مقاله «جامعه شناس چه می کند؟» https://youngsociologists.com/listing/job و «چرا جامعه شناس نقش آفرین موثر در جامعه نیست؟» https://youngsociologists.com/listing/wh را بخوانید.

 • چگونه جامعه شناس فونکسیونالیست کارآفرین شود؟ (قسمت ششم)

  92 بازدید

  کارکردگرایی (فونکسیونالیسم) بدون توجه به ساز و کار به وجود آورنده «کارکرد»، موجب می شود که جامعه شناس تنها ناظری بر وقوع کارکردها و بی کارکردی های در زندگی جمعی و موقعیت های مختلف اجتماعی باشد. برای کارآفرینی و نقش پذیری جامعه شناس به ارائه راهکاری پرداخته ام که نه تنها جامعه شناس فونکسیونالیست که صاحبنظران سایر مکاتب نیز می توانند از آن بهره گیرند

 • راهکار برای کارآمدی جامعه شناس فونکسیونالیست(قسمت پنجم)

  158 بازدید

  در این قسمت، ضمن ذکر دلایل ناکارآمدی مکتب فونکسیونالیسم به بیان راهکارها و اقدامات لازم جهت نقش آفرینی موثر جامعه شناس پرداخته شده است. یکی از نکات مشترک در مکاتب جامعه شناسی بی توجهی به وسایل، ابزارها، تجهیزات، اقدامات عملی و اجرایی است که پدیده های اجتماعی را به وجود می آورند که این امر به صورت بارزتری در فونکسیونالیست دیده می شود. برای اطلاعات بیشتر مقالات بنده را سایت جامعه شناسان جوان بخوانید

 • راهکار برای نقش آفرینی جامعه شناس (قسمت چهارم)

  152 بازدید

  جامعه شناسی با وضعیت کنونی ناکارآمد است و جامعه شناس نیز شغل و نقش مشخصی ندارد. به دنبال توضیح مکتب پوزیتیویسم و ساختارگرایی، در این قسمت، با مقایسه این دو مکتب زمینه های کارآفرینی بیان و وظایف موثر جامعه شناس پوزیتیویست و ساختارگرا شرح داده شده است. با این توضیحات، شغل و نقش جامعه شناس هم برای خودش هم برای تمام کارفرماها روشن و عیان می شود.

 • راهکار برای کارآمدی جامعه شناسی (قسمت سوم)، ساختارگرایی

  81 بازدید

  مکتب پوزیتیویسم در قسمت دوم بررسی شد. در قسمت سوم با توضیح اجمالی از مکتب ساختارگرایی به بیان راهکار برای کارآمد شدن جامعه شناسی و نقش آفرینی جامعه شناس ساختارگرا پرداخته شده است. شرح مبسوط تر را در بخش «مقالات» سایت جامعه شناسان جوان بخوانید.

 • ناکارآمدی جامعه شناسی (قسمت دوم) با ذکر راهکار

  92 بازدید

  توضیح ناکارآمدی جامعه شناسی با شرح مکتب پوزیتیویسم و در ارتباط با این مکتب بیان شده است و راهکاری ارائه گردیده است. چرا که اعتقاد دارم ذکر نواقص و ایرادات وقتی جایز است که جایگزین و راهبردی برای آن نیز داشته باشیم. راهکارها می توانند هر یک به عنوان یک فرصت شغلی و یک کارآفرینی در حوزه جامعه شناسی عمل کنند.

 • دلایل ناکارآمدی جامعه شناسی (قسمت اول)

  183 بازدید

  با بیان یک برهان عام برای کل مکاتب جامعه شناسی و یک برهان خاص برای تک تک مکاتب، برای شما در این قسمت ناکارآمدی روشن می شود

 • گرایشات و مکاتب جامعه شناسی چه هستند؟ و چرا ؟

  78 بازدید

  جامعه شناسی گرایشات یا حوزه های متفاوت فراوانی دارد که مکاتب فصل مشترک آنها را تشکیل می دهند. به اصول موضوعه مکاتب می پردازم تا ناکارآمدی جامعه شناسی را نشان دهم

 • جامعه شناسی هیچ نقش آفرینی موثری در جامعه ندارد!

  193 بازدید

  چرا جامعه شناسی نمی توان نقش آفرین در جامعه باشد؟ سوالی است که به آن در مقاله زیر پاسخ داده شده است. https://youngsociologists.com/listing/what/

 • جامعه شناسی هیچ کارایی ندارد!

  113 بازدید

  جامعه شناسی با وضعیت فعلی اش به هیچ دردی نمی خورد!

 • بشنوید از جامعه شناسی ....

  271 بازدید

  دکتر منیژه نویدنیا هستم. پس از 22 سال تدریس در دانشگاه در رشته جامعه شناسی تجربه خودم را در مورد کاربری جامعه شناسی بازگو کرده ام در ادامه فیلم مطلب زیر را بخوانید https://youngsociologists.com/listing/what/