2 دنبال‌ کننده
522 بازدید ویدیو

آموزش سخنوری و فن بیان در یک جلسه

522 بازدید 3 ماه پیش

این اموزش رو ببینید و. در نهایت خودتان قضاوت کنید.

آخرین ویدیوها

اموزش سخنرانی

آموزش سخنوری و فن بیان در یک جلسه

522 بازدید 3 ماه پیش

این اموزش رو ببینید و. در نهایت خودتان قضاوت کنید.