در حال بارگذاری
 • 297
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 5میلیون
  بازدید

مرد زبان بدن ایران ، مازیار میر: مدرس مذاکره و زبان بدن

این کانال، کانال اصلی دکتر مازیار میر میباشد. در این کانال مباحث مربوط به زبان بدن، اصول و فنون و مذاکره، راهکارهای موفقیت در کسب و کار و.... آموزش داده میشود.

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

این کانال، کانال اصلی دکتر مازیار میر میباشد. در این کانال مباحث مربوط به زبان بدن، اصول و فنون و مذاکره، راهکارهای موفقیت در کسب و کار و.... آموزش داده میشود.

 • 297
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 5میلیون
  بازدید
این کانال از سوی "مرد زبان بدن ایران ، مازیار میر: مدرس مذاکره و زبان بدن" تایید شده است.

همه ویدیو ها

 • ویژگی فروشنده حرفه ای (رزرو دوره09125281952)

  6 بازدید

  دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • مدیریت و رهبری با رویکرد مذاکره (رزرو دوره09125281952)

  15 بازدید

  دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • فروشنده حرفه ای - لطفا نا امید نشوید (رزرو دوره09125281952)

  36,344 بازدید

  دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • نکته مهم مدیریت و رهبری (رزرو دوره09125281952)

  20,414 بازدید

  دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • اصول فروشندگی حرفه ای (رزرو دوره09125281952)

  34,896 بازدید

  دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • دغدغه جذب مشتری (رزرو دوره09125281952)

  53,276 بازدید

  دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • کنکور از زبان دکتر مازیار میر (رزرو دوره09125281952)

  28,374 بازدید

  دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • نکته در مورد سالن های زیبایی (رزرو دوره09125281952)

  36,645 بازدید

  در این قسمت دکتر میر در رابطه با آموزش تکنیک کسب و کار موفق و جذب مشتری برای سالن زیبایی سخن میگوید. جهت رزرو دوره و شرکت در سمینار ها و یا دعوت از دکتر میر برای آموزش پرسنل کاری برای کسب و کار موفق با آقای رفیعی در تماس باشید. دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • تکنیک مدیریت و رهبری (رزرو دوره09125281952)

  37,299 بازدید

  دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • نکته های برای فروشنده حرفه ای (رزرو دوره09125281952)

  35,156 بازدید

  دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • تکنیک مدیریت و رهبری (رزرو دوره09125281952)

  28,259 بازدید

  دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • بازاریابی و فروش - رویای خودتان را انتخاب کنید (رزرو دوره09125281952)

  43,803 بازدید

  دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • نکته مهم مدیریت - باید خطر کنید (رزرو دوره09125281952)

  20,756 بازدید

  دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • بازاریابی و فروش -رویکرد خودتان را متفاوت کنید09125281952

  28,745 بازدید

  دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • تکنیک مهم در مدیریت و رهبری (رزرو دوره09125281952)

  33,354 بازدید

  دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • بازاریابی با رویکرد آرایشگاه های زنانه (رزرو دوره09125281952)

  36,186 بازدید

  در این قسمت دکتر میر در رابطه با آموزش تکنیک کسب و کار موفق و جذب مشتری برای سالن زیبایی سخن میگوید. جهت رزرو دوره و شرکت در سمینار ها و یا دعوت از دکتر میر برای آموزش پرسنل کاری برای کسب و کار موفق با آقای رفیعی در تماس باشید. دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • چطور یک فروشنده حرفه ای بشیم ؟ (رزرو دوره09125281952)

  28,745 بازدید

  دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • تکنیک برای سالن ها و مزون ها (رزرو دوره09125281952)

  25,122 بازدید

  در این قسمت دکتر میر در رابطه با آموزش تکنیک کسب و کار موفق و جذب مشتری برای سالن زیبایی سخن میگوید. جهت رزرو دوره و شرکت در سمینار ها و یا دعوت از دکتر میر برای آموزش پرسنل کاری برای کسب و کار موفق با آقای رفیعی در تماس باشید. دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • تکنیک های بازاریابی و فروش (رزرو دوره09125281952)

  28,859 بازدید

  در این قسمت دکتر میر در رابطه با آموزش تکنیک کسب و کار موفق و جذب مشتری برای سالن زیبایی سخن میگوید. جهت رزرو دوره و شرکت در سمینار ها و یا دعوت از دکتر میر برای آموزش پرسنل کاری برای کسب و کار موفق با آقای رفیعی در تماس باشید. دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • آموزش کسب و کار 09125281952 برای جذب مشتری(برای سالن زیبایی)

  10,735 بازدید

  در این قسمت دکتر میر در رابطه با آموزش تکنیک کسب و کار موفق و جذب مشتری برای سالن زیبایی سخن میگوید. جهت رزرو دوره و شرکت در سمینار ها و یا دعوت از دکتر میر برای آموزش پرسنل کاری برای کسب و کار موفق با آقای رفیعی در تماس باشید. دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • مربی تجارت الکترونیک مهندس زینی وند (رزرو دوره09125281952 )

  19 بازدید

  سخن مربی تجارت الکترونیک در رابطه با ملزومات حرفه ای شدن پس از آموزش و تدریس توسط مهندس زینی وند. اشخاص و شرکت های محترم می توانند با شماره 09125281952 (علیرضا رفیعی) تماس بگیرند و جهت برقراری ارتباط و استفاده از مهندس حسین زینی وند (جهت برگزاری کارگاههای تخصصی تجارت الکترونیک و بازاریابی دیجیتال) زمان رزرو کنند.

 • آموزش تکنیک اصولی برای کسب و کار بهتر آرایشگاه 09125281952

  9,623 بازدید

  آموزش زبان بدن یکی از اصولی است که آرایشگر ها باید آن را آموزش ببینند تا در کسب و کار موفق شوند. بعد از آن باید تکنیک هایی در چیدمان و نحوه ی برخورد با مشتری رعایت کرد. برای آموزش جامع تر تکنیک کسب و کار کلیپ را مشاهده کنید. برای آموزش زبان بدن به پرسنل خود توسط دکتر میر، تماس بگیرید. دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن. ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • آینده پژوهی در تجارت الکترونیک (رزرو دوره09125281952 )

  28 بازدید

  تجارت الکترونیک چیست؟ و به چه سمتی دارد می رود؟ در آینده چه ارگان ها و شغل هایی از تجارت الکترونیک استفاده می کنند؟ پیش بینی مهندس زینی وند در رابطه با تجارت الکترونیک چیست ؟ اشخاص و شرکت های محترم می توانند با شماره 09125281952 (علیرضا رفیعی) تماس بگیرند و جهت برقراری ارتباط و استفاده از مهندس حسین زینی وند (جهت برگزاری کارگاههای تخصصی تجارت الکترونیک و بازاریابی دیجیتال) زمان رزرو کنند.

 • آموزش زبان بدن به پرسنل 09125281952 کسب و کار موفق

  10,051 بازدید

  آموزش زبان بدن یکی از اصولی است که پرسنل ها باید آن را آموزش ببینند تا در کسب و کار موفق شوید. اگر می خواهید یک پرسنل کاری قوی داشته باشید می توانید اصول زبان بدن را به آن ها آموزش دهید. برای آموزش زبان بدن به پرسنل خود توسط دکتر مازیار میر، تماس بگیرید. دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • راهکارهای کسب و کار اینترنتی مهندس زینی وند09125281952

  20 بازدید

  راهکارهای مهندس زینی وند برای رفتن به صفحه اول گوگل و راهکار های کسب و کار اینترنتی حسین زینی وند، با بیش از یک دهه تجربه در حوزه ی کسب و کار اینترنتی و تجارت الکترونیک در خدمت شما عزیزان میباشد. اشخاص و شرکت های محترم می توانند با شماره 09125281952 (علیرضا رفیعی) تماس بگیرند و جهت برقراری ارتباط و استفاده از مهندس حسین زینی وند (جهت برگزاری کارگاههای تخصصی تجارت الکترونیک و بازاریابی دیجیتال) زمان رزرو کنند.

 • آموزش مستمر (رزرو دوره09125281952)برای کسب و کار بهتر

  7,240 بازدید

  یکی از تکنیک های مهم برای آموزش بهتر، آموزش مستمر است که باعث می شود شما نسبت به رقبای خود یک قدم جلو تر باشید. برای آموزش تکنیک بعدی برای کسب و کار موفق کلیپ را مشاهده کرده و برای آموزش جامع تر کسب و کار موفق در سمینار های دکتر میر شرکت کنید. دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • ویژگی کارکنان در تجارت الکترونیک و کسب و کار بهتر 09125281952

  21 بازدید

  پاسخ به سوال: ویژگی کارکنان در تجارت الکترونیک چیست؟ حسین زینی وند، با بیش از یک دهه تجربه در حوزه ی کسب و کار و تجارت الکترونیک در خدمت شما عزیزان میباشد. اشخاص و شرکت های محترم می توانند با شماره 09125281952 (علیرضا رفیعی) تماس بگیرند و جهت برقراری ارتباط و استفاده از مهندس حسین زینی وند (جهت برگزاری کارگاههای تخصصی تجارت الکترونیک و بازاریابی دیجیتال) زمان رزرو کنند.

 • نکات مهم تبلیغات برای کسب و کار موفق09125281952

  20,228 بازدید

  یکی دیگر از تکنیک های مهم برای داشتن کسب و کار موفق تبلیغات درست متناسب با جایگاه و مکان مورد نظر است دکتر میر در این رابطه می گوید.... برای شرکت در سمینارهای زبان بدن و کسب و کار موفق با شمار های موجود تماس بگیرید. دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • مهارت تجارت الکترونیک و بازاریابی 09125281952

  29 بازدید

  بازاریابی اینترنتی چه تاثیری در کسب و کار دارد؟ گستره ی تجارت الکترونیک در بازاریابی در چه جایگاهی می باشد؟ سخن مهندس زینی وند را در این باره ببینید... اشخاص و شرکت های محترم می توانند با شماره 09125281952 (علیرضا رفیعی) تماس بگیرند و جهت برقراری ارتباط و استفاده از مهندس حسین زینی وند (جهت برگزاری کارگاههای تخصصی تجارت الکترونیک و بازاریابی دیجیتال) زمان رزرو کنند.

 • آموزش کسب و کار موفق 09125281952 برای (رستوران)

  19,154 بازدید

  در این کلیپ دکتر مازیار میر در رابطه با آموزش کسب و کار موفق در رابطه با مدیریت رستوران سخن می گوید. از نظر دکتر میر برای آموزش کسب و کار موفق باید اصول... برای دعوت دکتر میر برای آموزش پرسنل کاری با اقای رفیعی در تماس باشید. دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952

 • شرکت های گردشگری حوزه بوم گردی (رزرو دوره09125281952 )

  52 بازدید

  حسین زینی وند، با بیش از یک دهه تجربه در حوزه ی کسب و کار و تجارت الکترونیک در خدمت شما عزیزان میباشد. اشخاص و شرکت های محترم می توانند با شماره 09125281952 (علیرضا رفیعی) تماس بگیرند و جهت برقراری ارتباط و استفاده از مهندس حسین زینی وند (جهت برگزاری کارگاههای تخصصی تجارت الکترونیک و بازاریابی دیجیتال) زمان رزرو کنند.

 • نکات جذب مشتری برای کسب و کار موفق 09125281952

  26,909 بازدید

  برای جذب مشتری در سالن های آرایشی باید یک سری اصول را رعایت کرد که به کمک آن کسب و کار موفق تری داشته باشیم. دکتر میر در این کلیپ یک سری نکات کلیدی راجع به کسب و کار موفق سالن داران و آرایشگران می گوید. برای دعوت دکتر میر برای سخنرانی با پرسنل کاری تماس بگیرید. همچنین می توانید در سمینار های دکتر میر شرکت کنید. دکتر مازیار میر با 3 دهه سابقه تدریس زبان بدن ایرانی ، اصول و فنون مذاکره ☎️تلفن تماس جهت ارتباط و هماهنگی کنفرانس و سمینار - 09125281952