در حال بارگذاری
 • 5
  دنبال کننده
 • 5
  دنبال شونده
 • 228
  بازدید

موسسه آموزشی زبان اول

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 5
  دنبال کننده
 • 5
  دنبال شونده
 • 228
  بازدید

همه ویدیو ها

 • Four tips to get you from an IELTS Band 6 to a Band 7

  81 بازدید

  موسسه آموزشی زبان اول مرکز تخصصی برگزاری دوره های آمادگی آزمون آیلتس IELTS و برگزار کننده آزمون های آزمایشی آیلتس Mock بصورت منظم و استاندارد. مشاوره رایگان آموزشی: 26703715-26703713 - آدرس سایت: Zabaneaval.com

 • Five common mistakes made by IELTS test takers

  46 بازدید

  موسسه آموزشی زبان اول مرکز تخصصی برگزاری دوره های آمادگی آزمون آیلتس IELTS و برگزار کننده آزمون های آزمایشی آیلتس Mock بصورت منظم و استاندارد. مشاوره رایگان آموزشی: 26703715-26703713 آدرس سایت: Zabaneaval.com

 • What to do if you didn't get the IELTS score you need

  22 بازدید

  موسسه آموزشی زبان اول مرکز تخصصی برگزاری دوره های آمادگی آزمون آیلتس IELTS و برگزار کننده آزمون های آزمایشی آیلتس Mock بصورت منظم و استاندارد. مشاوره رایگان آموزشی: 26703715-26703713 آدرس سایت: Zabaneaval.com

 • What you need to know about how IELTS tests are marked

  28 بازدید

  موسسه آموزشی زبان اول مرکز تخصصی برگزاری دوره های آمادگی آزمون آیلتس IELTS و برگزار کننده آزمون های آزمایشی آیلتس Mock بصورت منظم و استاندارد. مشاوره رایگان آموزشی: 26703715-26703713 آدرس سایت: Zabaneaval.com

 • Need help with your speaking skills_ Here are some tips to prepare for your IELT

  31 بازدید

  موسسه آموزشی زبان اول مرکز تخصصی برگزاری دوره های آمادگی آزمون آیلتس IELTS و برگزار کننده آزمون های آزمایشی آیلتس Mock بصورت منظم و استاندارد. مشاوره رایگان آموزشی: 26703715-26703713 آدرس سایت: Zabaneaval.com

 • Doing IELTS on a budget_ Here are some free support tools to help you prepare.

  9 بازدید

  موسسه آموزشی زبان اول مرکز تخصصی برگزاری دوره های آمادگی آزمون آیلتس IELTS و برگزار کننده آزمون های آزمایشی آیلتس Mock بصورت منظم و استاندارد. مشاوره رایگان آموزشی: 26703715-26703713 آدرس سایت: Zabaneaval.com