5 هزار بازدید 1 سال پیش

در این ویدیو شما یاد می گیرید چطور با استفاده از وبسایت زبان اگزم به تعداد بسیار زیادی نمونه سوال های تافل TPO دسترسی داشته باشید و خودتان را برای آزمون تافل iBT آماده کنید. www.zabanexam.com

آموزش کار با سایت زبان اگزم

5 هزار بازدید 1 سال پیش

در این ویدیو شما یاد می گیرید چطور با استفاده از وبسایت زبان اگزم به تعداد بسیار زیادی نمونه سوال های تافل TPO دسترسی داشته باشید و خودتان را برای آزمون تافل iBT آماده کنید. www.zabanexam.com