در حال بارگذاری
  • 3
    دنبال کننده
  • 5
    دنبال شونده
  • 64.8هزار
    بازدید

نقطه سر خط

هیچ وقت نگو به آخر خط رسیدی... به یاد بیاور معلمت را که آخرخط [همیشه] می گفت: "نقــطه سـر خــط"

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

هیچ وقت نگو به آخر خط رسیدی... به یاد بیاور معلمت را که آخرخط [همیشه] می گفت: "نقــطه سـر خــط"

  • 3
    دنبال کننده
  • 5
    دنبال شونده
  • 64.8هزار
    بازدید

همه ویدیو ها