510 دنبال‌ کننده
806.4 هزار بازدید ویدیو
10 بازدید 3 روز پیش

طبقه متوسط ضعیف شده و زکات بده ، زکات بگیر شده است . ضریب جینی که نشان دهنده فاصله ی طبقاتی در جامعه است ، در حال افزایش است . از نظر من ، ضریب عدالت که مجموعه کارهای خدماتی و رفاهی نظام در سراسر کشور و نقاط محروم است ، اجمالا قابل قبول است ، ولی به لحاظ سطح زندگی مردم ، وضع خوبی نداریم .

دیگر ویدیوها

221 بازدید 6 روز پیش
37 بازدید 6 روز پیش
5 بازدید 2 هفته پیش
65 بازدید 2 هفته پیش
6 بازدید 2 هفته پیش
40 بازدید 1 ماه پیش
7 بازدید 1 ماه پیش
19 بازدید 1 ماه پیش
53 بازدید 1 ماه پیش
24 بازدید 1 ماه پیش
16 بازدید 1 ماه پیش
10 بازدید 2 ماه پیش
44 بازدید 2 ماه پیش
66 بازدید 2 ماه پیش
59 بازدید 2 ماه پیش
61 بازدید 2 ماه پیش
38 بازدید 2 ماه پیش
24 بازدید 2 ماه پیش
24 بازدید 2 ماه پیش
8 بازدید 2 ماه پیش
20 بازدید 2 ماه پیش
55 بازدید 2 ماه پیش
62 بازدید 3 ماه پیش
8 بازدید 3 ماه پیش
8 بازدید 3 ماه پیش
219 بازدید 3 ماه پیش
729 بازدید 3 ماه پیش
1.4 هزار بازدید 3 ماه پیش
105 بازدید 3 ماه پیش
نمایش بیشتر