مکالمه زبان انگلیسی در دو ماه قسمت سوم

1.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

فیلم های آموزش مکالمه زبان انگلیسی در دو ماه توسط مهندس زرین کارشناس ارشد نرم افزار آموزش داده می شود در این دوره با یک نرم افزار فوق العاده مکالمه زبان انگلیسی را فرا می گیرد این نرم افزار با بهترین شیوه ضبط صدا ومکالمه دو نفره (یعنی شما و نرم افزار) به مکالمه زبان می پردازد که مهندس زرین از ابتدا تا انتها به شما آموزش های لازم با نرم افزار می دهد.

دیگر ویدیوها

نرم افزار یادگیری زبان انگلیسی

1.7 هزار بازدید ۱ سال پیش

مکالمه زبان انگلیسی در دوماه

5.4 هزار بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر