در حال بارگذاری
 • 8
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 22.7هزار
  بازدید

نرم افزار پخش مویرگی زرین

معرفی آخرین دست آوردهای شرکت در حوزه راهکارهای نرم افزار پخش مویرگی گرم و سرد و ردیابی پیشرفته. مشاورین نرم افزار : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

معرفی آخرین دست آوردهای شرکت در حوزه راهکارهای نرم افزار پخش مویرگی گرم و سرد و ردیابی پیشرفته. مشاورین نرم افزار : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱

 • 8
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 22.7هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • معرفی نرم افزار اتوماسیون فروش و مارکتینگ زرین

  175 بازدید

  در نرم افزار اتوماسیون فروش و مارکتینگ زرین می توان تمامی نقاط مشتریان , بازاریاب ها و ناوگان توزیع و کلیه نقاط مهم فروش و استراتژیک را بر روی نقشه طبقه بندی و مشاهده کرده و در جهت توزیع بهینه و پوشش تمامی مناطق استفاده کرد. / وب سایت شرکت نرم افزاری زرین : www.myzarin.com / تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱

 • تعریف صندوق در نرم افزار ارزی زرین

  244 بازدید

  آموزش تعریف صندوق در نرم افزار حسابداری ارزی زرین / وب سایت شرکت نرم افزاری زرین : www.myzarin.com / تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱

 • تعریف سهامداران در نرم افزار ارزی زرین

  54 بازدید

  آموزش تعریف سهامداران در نرم افزار حسابداری ارزی زرین / وب سایت شرکت نرم افزاری زرین : www.myzarin.com / تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱

 • تعریف اموال در نرم افزار ارزی زرین

  117 بازدید

  آموزش تعریف اموال در نرم افزار حسابداری ارزی زرین / وب سایت شرکت نرم افزاری زرین : www.myzarin.com / تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱

 • تعریف ارز در نرم افزار حسابداری ارزی زرین

  102 بازدید

  آموزش تعریف ارزهای مختلف در نرم افزار ارزی زرین / وب سایت شرکت نرم افزاری زرین : www.myzarin.com / تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱

 • تعریف طرف حساب در نرم افزار پخش مویرگی زرین

  99 بازدید

  آموزش تعریف طرف حساب در نرم افزار پخش مویرگی زرین / وب سایت شرکت نرم افزاری زرین : www.myzarin.com / تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱

 • کالاهای دارای ارزش افزوده در نرم افزار پخش مویرگی زرین

  49 بازدید

  آموزش تعریف کالاهای دارای ارزش افزوده در نرم افزار پخش مویرگی زرین / وب سایت شرکت نرم افزاری زرین : www.myzarin.com / تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱

 • تعریف تراز اول دوره در نرم افزار پخش مویرگی زرین

  54 بازدید

  آموزش تراز افتتاحیه اول دوره در نرم افزار پخش مویرگی زرین / وب سایت شرکت نرم افزاری زرین : www.myzarin.com / تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱

 • تعریف گروهای ویژه در نرم افزار پخش مویرگی زرین

  52 بازدید

  آموزش تعریف گروهای ویژه در نرم افزار پخش مویرگی زرین / وب سایت شرکت نرم افزاری زرین : www.myzarin.com / تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱

 • تعریف درامد در نرم افزار پخش مویرگی زرین

  57 بازدید

  آموزش ثبت دارمد در نرم افزار پخش مویرگی زرین / وب سایت شرکت نرم افزاری زرین : www.myzarin.com / تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱

 • تعریف واحد کالا در نرم افزار پخش مویرگی زرین

  53 بازدید

  آموزش ثبت واحدهای مختلف کالا در نرم افزار پخش مویرگی زرین / وب سایت شرکت نرم افزاری زرین : www.myzarin.com / تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱

 • تعریف انبار در نرم افزار پخش مویرگی زرین

  157 بازدید

  آموزش ثبت انبار در نرم افزار پخش مویرگی زرین / وب سایت شرکت نرم افزاری زرین : www.myzarin.com / تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱

 • تعریف صندوق در نرم افزار پخش مویرگی زرین

  46 بازدید

  در نرم افزار پخش مویرگی زرین امکان ثبت صندوق با اطلاعاتی مانند نام صندوق موجودی صندوق و توضیحات آن وجود در دارد. / وب سایت شرکت نرم افزاری زرین : www.myzarin.com / تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱

 • تعریف مامور توزیع در نرم افزار پخش مویرگی زرین

  56 بازدید

  آموزش ثبت اطلاعات مامور توزیع, راننده و وسیله ی حمل در نرم افزار پخش مویرگی زرین / وب سایت شرکت نرم افزاری زرین : www.myzarin.com / تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱

 • تعریف مناطق پخش در نرم افزار پخش مویرگی زرین

  60 بازدید

  تعریف مناطق در نرم افزار پخش مویرگی زرین بصورتی است که کاربر می تواند تمام نقاط فروش خود را بصورت استان - شهرستان و مسیر تعریف کرده و در گزارشات سیستم میزان فروش خود را نسبت به این مناطق مشاهده کند. / وب سایت شرکت نرم افزاری زرین : www.myzarin.com / تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱

 • تعریف بانک در نرم افزار پخش مویرگی زرین

  55 بازدید

  آموزش نحوه ی ثبت اطلاعات بانک شامل نام بانک,شعبه,شماره حساب,تلفن و موجودی در نرم افزار پخش مویرگی زرین / وب سایت شرکت نرم افزاری زرین : www.myzarin.com / تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱

 • اسناد دریافتنی و پرداختنی در نرم افزار پخش مویرگی زرین

  211 بازدید

  نحوه ی ثبت اسناد اول دوره دریافتی و پرداختی در نرم افزار پخش مویرگی زرین / وب سایت شرکت نرم افزاری زرین : www.myzarin.com / تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱

 • گزارش مقایسه فروش در نرم افزار پخش مویرگی زرین

  102 بازدید

  از گزارشات سیستم زرین می توان به گزارش مقایسه فروش اشاره کرد, در این گزراش, سیستم زرین فروش , برگشت از فروش و خالص فروش را برحسب مشتری و کالای موجود در سیستم محاسبه می کند, همچنین می توان جمع فروش هر ویزیتور را در بازه زمانی متفاوت با جمع برگشت از فروش همام ویزیتور مقایسه کرد. / وب سایت شرکت نرم افزاری زرین : www.myzarin.com / تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱

 • #نرم افزارپخش مویرگی زرین | اطلاعات انلاین ویزیت و فروش

  2,201 بازدید

  درنرم افرارسفارش گیری زرین ویزیتورباتعیین فیلترهای مورد نظر خود اطلاعات مربوط به مسیر جاری هر روز خود رادر نرم افزار به صورت انلاین از سرورمرکزی شرکت پخش به روز رسانی می کند و بعد وارد قسمت تور ویزیت خود شود. قسمت بروز رسانی نرم افزار سفارش گیری با تبلت و موبایل دارای 3 بخش کالا , طرف حساب و کاربرو ویزیتور است.

 • #نرم افزارپخش مویرگی زرین | فاکتور فروش از طریق تبلت

  998 بازدید

  با توجه به اینکه منطقه بندی و مسیربندی مشتریان پخش درسیستم توزیع و پخش زرین بصورت کاملا مویرگی تعریف می شود, ویزیتورپخش با مشخص کردن فیلترهای استان, شهرستان و مسیر ویزیت بازاریاب شرکت پخش ,مشتریان پخش ,همچنین تعیین نوع گروه مشتریان در نرم افزار سفارش گیری اندروید فقط مسیر واطلاعات مشتریان تور ویزیت جاری هر روز خود را مشاهده می کند.

 • #نرم افزارپخش مویرگی زرین|تور ویزیت روزانه بازاریاب

  945 بازدید

  در نرم افزار زرین این امکان وجود دارد که برای هر بازاریاب طبق برنامه ویزیت گروه مشتری ,مسیر مشتری, روز ویزیت را تعریف کرده و ان را به شکل برنامه از قبل تعریف شده ارائه داد.م...توضیحات کامل درویدیو

 • #نرم افزارپخش مویرگی زرین|رویکرد ویژه فرایند مرجوع کالا

  543 بازدید

  ما در نرم افزار با استفاده از روند ویژه برای فاکتورهای برگشتی علاوه بر کنترل تخفیفات و جوایز ارائه شده به مشتری ، تمامی صورت حسابهای مربوط به فروش خالص بازاریاب محاسبه می کنیم و با آسان کردن و انتخاب کردن اقلام و قیمت های درون فاکتور سرعت و دقت برگشت از توزیع و فاکتورهای مرجوعی را بالا می بریم...توضیحات کامل درویدیو

 • #نرم افزارپخش مویرگی زرین|روش فایفو |قسمت اول

  605 بازدید

  در این قسمت از ویدیو تصمیم داریم که درمورد محاسبه سود و زیان دقیق به شیوه فایفو و نمونه های عملی ان در برنامه زرین بپردازیم.در این جا میبینیم که برنامه زرین سود و زیان را به روش فایفو درست محاسبه می کند..توضیحات کامل درویدیو

 • #نرم افزارپخش مویرگی زرین|محاسبه موجودی دقیق کالادرپخش

  412 بازدید

  در مبحث بررسی موجودی انبار و اطلاع دقیق از سری ساختهای موجود, کاردکس کالایی که با بچ نامبر یا سری ساخت در سیستم نرم افزاری زرین وارد کردیم , از نظر تعداد و از نظر اینکه موجودی ای که الان درانبارداریم کدام یک ازسری ساخت های ماست, بررسی می کنیم....

 • #نرم افزارپخش مویرگی زرین|روش ارزشیابی موجودی کالادرپخش

  358 بازدید

  در سازمان های پخش موجودی کالا رابطه مستقیمی با سایر بخش های دیگر دارد .اگر موجودی کالایی درست تامین شود,میتوانیم سهم خوبی از بازار داشته باشیم و سهم بازار ما , دستیابی به بازار های جدید و یا حفظ بازار موجود , به اینکه ما چه طور و چگونه میتوانیم موجودی کالا را تامین کنیم وابسته است. هرگونه درست و یا اشتباه فکر کردن در این زمینه سهم بازار ما را بیشتر و کمتر خواهدکرد...توضیحات کامل در ویدیو

 • #نرم افزارپخش مویرگی زرین|محاسبه سودواقعی پخش|قسمت 4

  326 بازدید

  نرم افزارپخش مویرگی زرین|محاسبه سودواقعی پخش|قسمت چهارم

 • #نرم افزارپخش مویرگی زرین|محاسبه سود واقعی پخش|قسمت سوم

  444 بازدید

  در قسمت سوم , سود و زیان ناخالص نمونه ای که قبلا خرید و فروش کردیم , بررسی می کنیم. در ابتدا به نظر می اید که این کالا ضرر داده است , در حالی که واقعا این طور نیست و چون برنامه این امکان را دارد که تخفیفات حجمی فاکتور را روی خود کالا تاثیر بدهد , با زدن تیک مربوطه, تخفیفاتی که به عنوان پروموشن گرفتیم و و تخفیفاتی که به عنوان پروموشن خواهیم داد,محاسبه می شود...توضیحات کامل در ویدیو

 • #نرم افزارپخش مویرگی زرین|محاسبه سود واقعی پخش|قسمت دوم

  381 بازدید

  در قسمت دوم محاسبه سود و زیان در خدمت شما هستیم. در قسمت اول گفتیم که 10 باکس ازکالایی را با هدیه ازشرکت خریدیم , 10 باکس را به ما هدیه دادند و این کالا را با هم دیدیم. حالا سود فاکتور را میبینیم. سود رقم 91.81 می شود.برنامه هم همان 91 را محاسبه کرده است....توضیحات کامل در ویدیو

 • #نرم افزارپخش مویرگی زرین|محاسبه سود واقعی پخش|قسمت اول

  675 بازدید

  در قسمت اول محاسبه سود و زیان تفاوت نرم افزار زرین را بانرم افزارهای دیگر اموزش می دهیم , یکی از مهمترین مسائل شرکت های پخش این است که بعضی مواقع شیوه محاسبه سود و زیان به شیوه های استاندارد عملا امکان پذیر نیست . می خواهیم تمام دلایل و تمام وجه تمایز هایی را که می گوییم با دلیل و سند باشد. در تعریف کالا ,کالایی رو به نام تست هدیه تعریف کردیم و ما می خواهیم این کالا را بخریم...توضیحات کامل درویدیو