21.1 هزار دنبال‌ کننده
27.7 هزار بازدید ویدیو

| [![imageShortcut4]](https://sibmo.ir/zartosht) | | [![imageShortcut1]](https://www.instagram.com/sir._zartosht_/) || [![imageShortcut2]](https://t.me/zartoshtstream) || [![imageShortcut3]](https://discord.gg/kKzKDnq) ||[![imageShortcut5]](https://streamelements.com/zartoshtkabir/tip) || [![imageShortcut6]](https://www.youtube.com/channel/UCcYnQJSlgNs2zI55UlrGWhQ)|[![imageShortcut7]](https://www.twitch.tv/zartoshtkabir) | :--: | :--: | | -- | -- | [imageShortcut1]: http://s4.picofile.com/file/8396839984/zartosht_insta.gif [imageShortcut2]: http://s4.picofile.com/file/8396840076/zartosht_telegram.gif [imageShortcut3]: http://s5.picofile.com/file/8396840142/zartosht_discord.gif [imageShortcut4]: http://s5.picofile.com/file/8396840150/zartosht_donate.gif [imageShortcut5]: http://s12.picofile.com/file/8397580450/paypal_gif.gif [imageShortcut6]: http://s10.picofile.com/file/8406281268/zartosht_youtube.gif [imageShortcut7]: http://s10.picofile.com/file/8406281442/zartosht_twitch.gif