6.8 هزار دنبال‌ کننده
17.2 هزار بازدید ویدیو

**** خاندان زرتشت ****

| [![imageShortcut4]](https://sibmo.ir/zartosht) | | [![imageShortcut1]](https://www.instagram.com/sir._zartosht_/) | | [![imageShortcut2]](https://t.me/zartoshtstream) | | [![imageShortcut3]](https://discord.gg/kKzKDnq) || [![imageShortcut5]](https://www.paypal.me/zartoshtkabir) | :--: | :--: | | [imageShortcut1]: http://s4.picofile.com/file/8396839984/zartosht_insta.gif [imageShortcut2]: http://s4.picofile.com/file/8396840076/zartosht_telegram.gif [imageShortcut3]: http://s5.picofile.com/file/8396840142/zartosht_discord.gif [imageShortcut4]: http://s5.picofile.com/file/8396840150/zartosht_donate.gif [imageShortcut5]: http://s12.picofile.com/file/8397580450/paypal_gif.gif