ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
1.8 هزار دنبال‌ کننده
74.8 هزار بازدید ویدیو
216 بازدید 1 ماه پیش

صــل خـبـے★ خـشـ بـــہـ ســـعــادتـتــ★ مـه توکـانـالــم پست دپ خفن★ وبـــےتـــےاـس مــیـذارمــ★ اصـکــے ازهـمــہ کـلــیــپـــا ازاد★ اگـهــ پـســتــارومـیدوصــتی بلـایــک★ نــظـرمـبـــارکــتـوبــنـویــس تـابـبـیـنـم★ دنــبــال کنــےدنـبــالــے★

√≈مسابقه/مدرسه/فالور/فتوشاپ≠√

2.2 هزار بازدید 1 ماه پیش

فالوم کن لایک کن نشر کن نکردی نمیدم بگو انجام شد روزی شاید3تادادم یا بیشتر از این به بعد هرکی فالوت کرد بدون ماله منه\ انجام ندادی انجام نمیدم. پس گرفتی پس میگیرم راصتی اگه فالورا اومدن برات حالا روزی 4تا5تا بگو که فالور اومد پس بگیری پس میگیرم

غــمــگــیــن

216 بازدید 3 هفته پیش

صــل خـبـے★ خـشـ بـــہـ ســـعــادتـتــ★ مـه توکـانـالــم پست دپ خفن★ وبـــےتـــےاـس مــیـذارمــ★ اصـکــے ازهـمــہ کـلــیــپـــا ازاد★ اگـهــ پـســتــارومـیدوصــتی بلـایــک★ نــظـرمـبـــارکــتـوبــنـویــس تـابـبـیـنـم★ دنــبــال کنــےدنـبــالــے★