4 دنبال‌ کننده
2.1 هزار بازدید ویدیو

دسته بندی کردن

5 بازدید ۱ ماه پیش

دیگر ویدیوها

دسته بندی کردن

5 بازدید ۱ ماه پیش

آپراکسی گفتار

13 بازدید ۱ ماه پیش

ناروانی طبیعی گفتار

73 بازدید ۱ ماه پیش

کلینیک ذهن هوشمند

54 بازدید ۱ ماه پیش

بازی توجه و تمرکز

94 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش ساعت

136 بازدید ۱ ماه پیش

ساخت کلمات

48 بازدید ۱ ماه پیش

ترکیب حروف

188 بازدید ۱ ماه پیش

نقاشی سایه ها

134 بازدید ۱ ماه پیش

دیکته روی شن

50 بازدید ۱ ماه پیش

حالت های چهره ای

83 بازدید ۱ ماه پیش

جمع و تفریق

525 بازدید ۱ ماه پیش

کلینیک ذهن هوشمند

46 بازدید ۴ ماه پیش

تمرین حالت های چهره ای

107 بازدید ۴ ماه پیش

ساخت کرم کاغذی متحرک

206 بازدید ۴ ماه پیش

ساخت بستنی کاغذی

45 بازدید ۴ ماه پیش

حساسیت حسی

36 بازدید ۴ ماه پیش

کلینیک ذهن هوشمند

31 بازدید ۵ ماه پیش
نمایش بیشتر