6 دنبال‌ کننده
914 بازدید ویدیو

معرفی کتاب اسکندر ذوالقرنین؛ ورود آریائی ها به ایران

13 بازدید 2 هفته پیش

ما آریائی هستیم؛ عرب نمی پرستیم! گیرشمن: آریائیها با حملات مکرر و با زور از راه قفقاز وارد شدند. ایرانویج (ارانویج) چیست و کجاست؟ توجیه حملات آریاییها با فرار از سرما در اوستا نوار توحش چیست؟ آریائیها از ورای قفقاز بالاتر از نوار توحش به منطقه سرازیر شدند. حسن پیرنیا: وقتی آریائیها به ایران آمدند مردمان ایران از همه اقوام اصیل ایرانی را به قتل میرساندند و مردان آنها را به نوکری و زنان آنها را به کنیزی میگرفتند. ما از نسل کوروش هستیم! از کدام نسلش هستید؟ از کدام همسرش؟ ما از نسل آریائی ها هستیم؛ از کدوم همسر