70 دنبال‌ کننده
72.5 هزار بازدید ویدیو

فرایند همانند سازی DNA

1.6 هزار بازدید 9 ماه پیش

فرایند ترجمه

207 بازدید 9 ماه پیش

مسیر عبور غذا در لوله گوارش

1 هزار بازدید 9 ماه پیش

کم خونی داسی شکل

281 بازدید 9 ماه پیش

Role and Working of Stomach (Digestion)

103 بازدید 1 سال پیش

Role and Working of Stomach (Digestion)

65 بازدید 1 سال پیش

Structure of stomach wall medical animation

75 بازدید 1 سال پیش

آموزش جامع زیست دهم

1.2 هزار بازدید 1 سال پیش

ساختار سلول

562 بازدید 1 سال پیش

اندامک های سلول

868 بازدید 1 سال پیش

کلیه

223 بازدید 1 سال پیش

کلیه و مجاری ادراری

616 بازدید 1 سال پیش

عمل کرد کلیه ها در بدن انسان

2.7 هزار بازدید 1 سال پیش

فیلم تشریح کامل کلیه

5.9 هزار بازدید 1 سال پیش

عملکرد نورون ها

1.8 هزار بازدید 1 سال پیش

فتوسنتز

654 بازدید 1 سال پیش

تفاوت تقسیم میوز و میتوز

3.4 هزار بازدید 1 سال پیش

تقسیم میوز

5.8 هزار بازدید 1 سال پیش

نقش انسولین در بدن انسان

229 بازدید 1 سال پیش

فیلم تشریح کامل قلب

2.4 هزار بازدید 1 سال پیش

خون شناسی زیست شناسی دهم

1.1 هزار بازدید 1 سال پیش

فیلم تشریح کامل چشم

4.7 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر