در حال بارگذاری
 • 560
  دنبال کننده
 • 63
  دنبال شونده
 • 521.9هزار
  بازدید

مهران حیدری

09131784468 آموزشگاه آزادسینمایی ضحی مرکز آموزش انیمشن مایا - افتر افکت ومیکس و مونتاژ ادیوس طراحی حرفه ای فتوشاپ www.zoha3d.ir

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

09131784468 آموزشگاه آزادسینمایی ضحی مرکز آموزش انیمشن مایا - افتر افکت ومیکس و مونتاژ ادیوس طراحی حرفه ای فتوشاپ www.zoha3d.ir

 • 560
  دنبال کننده
 • 63
  دنبال شونده
 • 521.9هزار
  بازدید

همه ویدیو ها

 • آموزش مقدماتی انیمه استادیو

  27 بازدید

  ضحی راهی برای موفقیت شماست موسسه پویانمایی ضحی سیرجان بلواردکترصادقی روبروی بانک رسالت جهت دریافت پکیج های آموزشی ویادگیری0تا100انیمیشن دوبعدی باشماره09131784468تماس حاصل فرمایید فقط وفقط 135000تومان انیمیشن را 0تا100 بیاموزید

 • آموزش حرفه ای طراحی کردن در انیمه استادیو

  9 بازدید

  ضحی راهی برای موفقیت شماست موسسه پویانمایی ضحی سیرجان بلواردکترصادقی روبروی بانک رسالت جهت دریافت پکیج های آموزشی ویادگیری0تا100انیمیشن دوبعدی باشماره09131784468تماس حاصل فرمایید فقط وفقط 135000تومان انیمیشن را 0تا100 بیاموزید

 • آموزش 0تا100انیمه استادیو

  7 بازدید

  ضحی راهی برای موفقیت شماست موسسه پویانمایی ضحی سیرجان بلواردکترصادقی روبروی بانک رسالت جهت دریافت پکیج های آموزشی ویادگیری0تا100انیمیشن دوبعدی باشماره09131784468تماس حاصل فرمایید فقط وفقط 135000تومان انیمیشن را 0تا100 بیاموزید

 • آموزش حرکت دادن اجسام در انیمیشن

  19 بازدید

  ضحی راهی برای موفقیت شماست موسسه پویانمایی ضحی سیرجان بلواردکترصادقی روبروی بانک رسالت جهت دریافت پکیج های آموزشی ویادگیری0تا100انیمیشن دوبعدی باشماره09131784468تماس حاصل فرمایید فقط وفقط 135000تومان انیمیشن را 0تا100 بیاموزید

 • آموزش جامع انیمیشن

  10 بازدید

  ضحی راهی برای موفقیت شماست موسسه پویانمایی ضحی سیرجان بلواردکترصادقی روبروی بانک رسالت جهت دریافت پکیج های آموزشی ویادگیری0تا100انیمیشن دوبعدی باشماره09131784468تماس حاصل فرمایید فقط وفقط 135000تومان انیمیشن را 0تا100 بیاموزید

 • آموزش 0تا100 تصویر سازی انیمه استادیو

  6 بازدید

  ضحی راهی برای موفقیت شماست موسسه پویانمایی ضحی سیرجان بلواردکترصادقی روبروی بانک رسالت جهت دریافت پکیج های آموزشی ویادگیری0تا100انیمیشن دوبعدی باشماره09131784468تماس حاصل فرمایید فقط وفقط 135000تومان انیمیشن را 0تا100 بیاموزید

 • آموزش جامع بکگراند گذاری در نرم افزار قدرتمند انیمه استادیو

  11 بازدید

  ضحی راهی برای موفقیت شماست موسسه پویانمایی ضحی سیرجان بلواردکترصادقی روبروی بانک رسالت جهت دریافت پکیج های آموزشی ویادگیری0تا100انیمیشن دوبعدی باشماره09131784468تماس حاصل فرمایید فقط وفقط 135000تومان انیمیشن را 0تا100 بیاموزید

 • آموزش حرفه ای رنگ کردن در انیمیشن

  8 بازدید

  ضحی راهی برای موفقیت شماست موسسه پویانمایی ضحی سیرجان بلواردکترصادقی روبروی بانک رسالت جهت دریافت پکیج های آموزشی ویادگیری0تا100انیمیشن دوبعدی باشماره09131784468تماس حاصل فرمایید فقط وفقط 135000تومان انیمیشن را 0تا100 بیاموزید

 • آموزش صداگذاری در انیمیشن-انیمه استادیو

  8 بازدید

  ضحی راهی برای موفقیت شماست موسسه پویانمایی ضحی سیرجان بلواردکترصادقی روبروی بانک رسالت جهت دریافت پکیج های آموزشی ویادگیری0تا100انیمیشن دوبعدی باشماره09131784468تماس حاصل فرمایید فقط وفقط 135000تومان انیمیشن را 0تا100 بیاموزید

 • آموزش 0تا100 انیمیشن-درس پنجم

  8 بازدید

  ضحی راهی برای موفقیت شماست موسسه پویانمایی ضحی سیرجان بلواردکترصادقی روبروی بانک رسالت جهت دریافت پکیج های آموزشی ویادگیری0تا100انیمیشن دوبعدی باشماره09131784468تماس حاصل فرمایید فقط وفقط 135000تومان انیمیشن را 0تا100 بیاموزید

 • آموزش پیشرفته انیمه

  5 بازدید

  ضحی راهی برای موفقیت شماست موسسه پویانمایی ضحی سیرجان بلواردکترصادقی روبروی بانک رسالت جهت دریافت پکیج های آموزشی ویادگیری0تا100انیمیشن دوبعدی باشماره09131784468تماس حاصل فرمایید فقط وفقط 135000تومان انیمیشن را 0تا100 بیاموزید

 • آموزش 0تا100 انیه استادیو-درس اول

  9 بازدید

  ضحی راهی برای موفقیت شماست موسسه پویانمایی ضحی سیرجان بلواردکترصادقی روبروی بانک رسالت جهت دریافت پکیج های آموزشی ویادگیری0تا100انیمیشن دوبعدی باشماره09131784468تماس حاصل فرمایید فقط وفقط 135000تومان انیمیشن را 0تا100 بیاموزید

 • آموزش خروجی گرفتن در انیمه استادیو

  11 بازدید

  ضحی راهی برای موفقیت شماست موسسه پویانمایی ضحی سیرجان بلواردکترصادقی روبروی بانک رسالت جهت دریافت پکیج های آموزشی ویادگیری0تا100انیمیشن دوبعدی باشماره09131784468تماس حاصل فرمایید فقط وفقط 135000تومان انیمیشن را 0تا100 بیاموزید

 • آموزش 0تا100 حرفه ای انیمه

  9 بازدید

  ضحی راهی برای موفقیت شماست موسسه پویانمایی ضحی سیرجان بلواردکترصادقی روبروی بانک رسالت جهت دریافت پکیج های آموزشی ویادگیری0تا100انیمیشن دوبعدی باشماره09131784468تماس حاصل فرمایید فقط وفقط 135000تومان انیمیشن را 0تا100 بیاموزید

 • آموزش 0تا100 انیمیشن-درس ششم

  11 بازدید

  ضحی راهی برای موفقیت شماست موسسه پویانمایی ضحی سیرجان بلواردکترصادقی روبروی بانک رسالت جهت دریافت پکیج های آموزشی ویادگیری0تا100انیمیشن دوبعدی باشماره09131784468تماس حاصل فرمایید فقط وفقط 135000تومان انیمیشن را 0تا100 بیاموزید

 • آموزش حرفه ای انیمیشن-درس چهارم

  7 بازدید

  ضحی راهی برای موفقیت شماست موسسه پویانمایی ضحی سیرجان بلواردکترصادقی روبروی بانک رسالت جهت دریافت پکیج های آموزشی ویادگیری0تا100انیمیشن دوبعدی باشماره09131784468تماس حاصل فرمایید فقط وفقط 135000تومان انیمیشن را 0تا100 بیاموزید

 • آموزش طراحی کردن در انیمیشن

  15 بازدید

  ضحی راهی برای موفقیت شماست موسسه پویانمایی ضحی سیرجان بلواردکترصادقی روبروی بانک رسالت جهت دریافت پکیج های آموزشی ویادگیری0تا100انیمیشن دوبعدی باشماره09131784468تماس حاصل فرمایید فقط وفقط 135000تومان انیمیشن را 0تا100 بیاموزید

 • آموزش 0تا100 انیمیشن-درس سوم

  8 بازدید

  ضحی راهی برای موفقیت شماست موسسه پویانمایی ضحی سیرجان بلواردکترصادقی روبروی بانک رسالت جهت دریافت پکیج های آموزشی ویادگیری0تا100انیمیشن دوبعدی باشماره09131784468تماس حاصل فرمایید فقط وفقط 135000تومان انیمیشن را 0تا100 بیاموزید

 • آموزش پیشرفته طراحی کردن در نرم افزار فدرتمند انیمه استادیو

  12 بازدید

  ضحی راهی برای موفقیت شماست موسسه پویانمایی ضحی سیرجان بلواردکترصادقی روبروی بانک رسالت جهت دریافت پکیج های آموزشی ویادگیری0تا100انیمیشن دوبعدی باشماره09131784468تماس حاصل فرمایید فقط وفقط 135000تومان انیمیشن را 0تا100 بیاموزید

 • آموزش نصب کردن نرم افزار قدرتمند انیمه استادیو

  13 بازدید

  ضحی راهی برای موفقیت شماست موسسه پویانمایی ضحی سیرجان بلواردکترصادقی روبروی بانک رسالت جهت دریافت پکیج های آموزشی ویادگیری0تا100انیمیشن دوبعدی باشماره09131784468تماس حاصل فرمایید فقط وفقط 135000تومان انیمیشن را 0تا100 بیاموزید

 • آموزش 0تا100 انیمیشن-درس اول

  7 بازدید

  ضحی راهی برای موفقیت شماست موسسه پویانمایی ضحی سیرجان بلواردکترصادقی روبروی بانک رسالت جهت دریافت پکیج های آموزشی ویادگیری0تا100انیمیشن دوبعدی باشماره09131784468تماس حاصل فرمایید فقط وفقط 135000تومان ایمیشن را 0تا100 بیاموزید

 • روتوش صورت

  202 بازدید

  اینستا ZohaMIX تلگرام Zoha3d ایدی تلگرام Zoha3dp جهت خرید کامل پکیج آموزش فوتوشاپ 09131784468

 • فضا سازی

  12 بازدید

  اینستا ZohaMIX تلگرام Zoha3d ایدی تلگرام Zoha3dp جهت خرید کامل پکیج آموزش فوتوشاپ 09131784468

 • ساخت لوگو

  114 بازدید

  اینستا ZohaMIX تلگرام Zoha3d ایدی تلگرام Zoha3dp جهت خرید کامل پکیج آموزش فوتوشاپ 09131784468

 • فیلتر عکس

  58 بازدید

  اینستا ZohaMIX تلگرام Zoha3d ایدی تلگرام Zoha3dp جهت خرید کامل پکیج آموزش فوتوشاپ 09131784468

 • روتوش قسمت دوم

  77 بازدید

  اینستا ZohaMIX تلگرام Zoha3d ایدی تلگرام Zoha3dp جهت خرید کامل پکیج آموزش فوتوشاپ 09131784468

 • Feather

  29 بازدید

  اینستا ZohaMIX تلگرام Zoha3d ایدی تلگرام Zoha3dp جهت خرید کامل پکیج آموزش فوتوشاپ 09131784468

 • ساخت تبلیغ

  20 بازدید

  اینستا ZohaMIX تلگرام Zoha3d ایدی تلگرام Zoha3dp جهت خرید کامل پکیج آموزش فوتوشاپ 09131784468

 • روتوش لب

  63 بازدید

  اینستا ZohaMIX تلگرام Zoha3d ایدی تلگرام Zoha3dp جهت خرید کامل پکیج آموزش فوتوشاپ 09131784468

 • توضیحاتی درباره کار با عکس ها

  21 بازدید

  اینستا ZohaMIX تلگرام Zoha3d ایدی تلگرام Zoha3dp جهت خرید کامل پکیج آموزش فوتوشاپ 09131784468

 • طراحی-بکگراند

  16 بازدید

  اینستا ZohaMIX تلگرام Zoha3d ایدی تلگرام Zoha3dp جهت خرید کامل پکیج آموزش فوتوشاپ 09131784468

 • طریقه دانلود از سایت Tutorials junction

  27 بازدید

  اینستا ZohaMIX تلگرام Zoha3d ایدی تلگرام Zoha3dp جهت خرید کامل پکیج آموزش فوتوشاپ 09131784468