15 دنبال‌ کننده
12.4 هزار بازدید ویدیو

شمر و بن زیاد 1

549 بازدید ۴ سال پیش

دیگر ویدیوها

شمر و بن زیاد 1

549 بازدید ۴ سال پیش

ورودی جناب حر

202 بازدید ۴ سال پیش

ساقی نامه قسمت دوم

231 بازدید ۴ سال پیش

ساقی نامه قسمت اول

325 بازدید ۴ سال پیش

هاتف حر 94

145 بازدید ۴ سال پیش

زره پوشی جناب حر 94

215 بازدید ۴ سال پیش

تعزیه قصب فدک

1.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

لحظه شهادت

442 بازدید ۵ سال پیش

حضرت علی اصغر

345 بازدید ۵ سال پیش

بازگشت به خیمه

81 بازدید ۵ سال پیش

رجز علی اکبر 2

345 بازدید ۵ سال پیش

رجز علی اکبر

334 بازدید ۵ سال پیش

قسمت امام و علی اکبر

277 بازدید ۵ سال پیش

ورودی علی اکبر

419 بازدید ۵ سال پیش

رجز شمر مجلس علی اکبر

1.1 هزار بازدید ۵ سال پیش

شمر و بن سعد مجلس علی اکبر

1.6 هزار بازدید ۵ سال پیش

بحر طویل شمر مجلس علی اکبر

1.4 هزار بازدید ۵ سال پیش

تاسوعا 92

110 بازدید ۶ سال پیش

تاسوعا 92

144 بازدید ۶ سال پیش

تاسوعا 92

235 بازدید ۶ سال پیش

تاسوعا 92

160 بازدید ۶ سال پیش

تعزیه تاسوعا 92 زرندیه 3

711 بازدید ۶ سال پیش

تعزیه تاسوعا 92 زرندیه 2

551 بازدید ۶ سال پیش

تعزیه تاسوعا 92 زرندیه 1

624 بازدید ۶ سال پیش

آمدن اسب بسیار زیبا در تعزیه

23.8 هزار بازدید ۶ سال پیش
نمایش بیشتر