15 دنبال‌ کننده
12.9 هزار بازدید ویدیو

شمر و بن زیاد 1

556 بازدید ۴ سال پیش

دیگر ویدیوها

شمر و بن زیاد 1

556 بازدید ۴ سال پیش

ورودی جناب حر

238 بازدید ۴ سال پیش

ساقی نامه قسمت دوم

239 بازدید ۴ سال پیش

ساقی نامه قسمت اول

334 بازدید ۴ سال پیش

هاتف حر 94

148 بازدید ۴ سال پیش

زره پوشی جناب حر 94

226 بازدید ۴ سال پیش

تعزیه قصب فدک

1.2 هزار بازدید ۵ سال پیش

لحظه شهادت

456 بازدید ۶ سال پیش

حضرت علی اصغر

345 بازدید ۶ سال پیش

بازگشت به خیمه

83 بازدید ۶ سال پیش

رجز علی اکبر 2

348 بازدید ۶ سال پیش

رجز علی اکبر

364 بازدید ۶ سال پیش

قسمت امام و علی اکبر

296 بازدید ۶ سال پیش

ورودی علی اکبر

431 بازدید ۶ سال پیش

رجز شمر مجلس علی اکبر

1.1 هزار بازدید ۶ سال پیش

شمر و بن سعد مجلس علی اکبر

1.7 هزار بازدید ۶ سال پیش

بحر طویل شمر مجلس علی اکبر

1.4 هزار بازدید ۶ سال پیش

تاسوعا 92

110 بازدید ۶ سال پیش

تاسوعا 92

144 بازدید ۶ سال پیش

تاسوعا 92

235 بازدید ۶ سال پیش

تاسوعا 92

161 بازدید ۶ سال پیش

تعزیه تاسوعا 92 زرندیه 3

741 بازدید ۶ سال پیش

تعزیه تاسوعا 92 زرندیه 2

570 بازدید ۶ سال پیش

تعزیه تاسوعا 92 زرندیه 1

647 بازدید ۶ سال پیش

آمدن اسب بسیار زیبا در تعزیه

24.8 هزار بازدید ۶ سال پیش
نمایش بیشتر