مراسم زنده ی قرعه کشی مسابقه ی گنج سامسونگ

این پخش زنده به پایان رسید