آپارات در ۱۳۹۷
اتفاقات سال 1397 در یک نگاه
سال 97 از نگاه ویدیوهای آپارات
آمار مقایسه موضوع‌های مرتبط
پربازدیدترین ویدیوهای موضوعی
پربازدیدترین ویدیوهای هر دسته‌بندی
برترین ویدیو‌های هر دسته‌بندی رو با انتخاب آن دسته‌بندی مشاهده کنید