9.1 هزار دنبال‌ کننده
27.7 میلیون بازدید ویدیو

اطلاعات کانال

این کانال به درخواست آپارتیوب ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 29 بهمن 1397 تعداد ویدیوها: 38,754 تعداد بازدید کل: 27.7 میلیون