اطلاعات کانال

این کانال به درخواست توسعه سرمایه پیشگامان پویا (متعلق به بانک ملی ایران) ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 13 دی 1395 تعداد ویدیوها: 5 تعداد بازدید کل: 6.9 هزار