2.8 هزار دنبال‌ کننده
1.3 میلیون بازدید ویدیو

فیلم طنز دکتر سلام 150

4.5 هزار بازدید 3 سال پیش

فیلم طنز دکتر سلام 149

4.5 هزار بازدید 3 سال پیش

فیلم طنز دکتر سلام 148

12.4 هزار بازدید 3 سال پیش

فیلم طنز دکتر سلام 147

31.9 هزار بازدید 3 سال پیش

فیلم طنز دکتر سلام 146

9.4 هزار بازدید 3 سال پیش

فیلم طنز دکتر سلام 145

9.8 هزار بازدید 3 سال پیش

فیلم طنز دکتر سلام 138

1 هزار بازدید 3 سال پیش

فیلم طنز دکتر سلام 132

1.2 هزار بازدید 3 سال پیش

فیلم طنز دکتر سلام 144

2.5 هزار بازدید 3 سال پیش

فیلم طنز دکتر سلام 143

6.8 هزار بازدید 3 سال پیش

فیلم طنز دکتر سلام 142

6.5 هزار بازدید 3 سال پیش

فیلم طنز دکتر سلام 141

5.1 هزار بازدید 3 سال پیش

فیلم طنز دکتر سلام 140

5.1 هزار بازدید 3 سال پیش

فیلم طنز دکتر سلام 139

5 هزار بازدید 3 سال پیش

فیلم طنز دکتر سلام 137

4.6 هزار بازدید 3 سال پیش

فیلم طنز دکتر سلام 136

5.5 هزار بازدید 3 سال پیش

فیلم طنز دکتر سلام 135

2.6 هزار بازدید 3 سال پیش

طنز سیاسی دکترسلام 134

5.7 هزار بازدید 3 سال پیش

طنز سیاسی دکترسلام 133

6.2 هزار بازدید 3 سال پیش

قسمت اول طنز پس گردنی

892 بازدید 3 سال پیش

قسمت دوم طنز پس گردنی

1.2 هزار بازدید 3 سال پیش

قسمت سوم طنز پس گردنی

749 بازدید 3 سال پیش

طنز سیاسی دکترسلام 131

993 بازدید 3 سال پیش

طنز سیاسی دکترسلام 130

2.3 هزار بازدید 3 سال پیش

طنز سیاسی دکترسلام 129

1.2 هزار بازدید 3 سال پیش

طنز سیاسی دکترسلام 128

1.3 هزار بازدید 3 سال پیش

طنز سیاسی دکترسلام 127

953 بازدید 4 سال پیش

کلیپ طنز سیاسی « ته سفر »

2.9 هزار بازدید 4 سال پیش

طنز سیاسی دکترسلام 126

862 بازدید 4 سال پیش

طنز سیاسی دکترسلام125

527 بازدید 4 سال پیش

طنز سیاسی دکترسلام124

691 بازدید 4 سال پیش

دکترسلام123

1.7 هزار بازدید 4 سال پیش

دکترسلام122

306 بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر