51 دنبال‌ کننده
331.2 هزار بازدید ویدیو

نرو از پیشم...

کلکسیون باران
2.9 هزار بازدید ۷ سال پیش

دل من چی داره...

کلکسیون باران
1.8 هزار بازدید ۷ سال پیش

حالا شد...

کلکسیون باران
546 بازدید ۷ سال پیش

ای آشنا...

کلکسیون باران
340 بازدید ۷ سال پیش

نگو نه...

کلکسیون باران
728 بازدید ۷ سال پیش

گریه نکردم...

کلکسیون باران
1.7 هزار بازدید ۷ سال پیش

گل هیاهو...

کلکسیون باران
2.6 هزار بازدید ۷ سال پیش

بزار گریه کنم...

کلکسیون باران
2.4 هزار بازدید ۷ سال پیش

آخرین نفس...

کلکسیون باران
2.7 هزار بازدید ۷ سال پیش

منو ببخش...

کلکسیون باران
1.3 هزار بازدید ۷ سال پیش

دل من...

کلکسیون باران
1.1 هزار بازدید ۷ سال پیش

برو...برو...

کلکسیون باران
1.3 هزار بازدید ۷ سال پیش

نشد...

کلکسیون باران
753 بازدید ۷ سال پیش

نخواه ازت بگذرم...

کلکسیون باران
1.3 هزار بازدید ۷ سال پیش

یک درصد...

کلکسیون باران
312 بازدید ۷ سال پیش

برات دارم...

کلکسیون باران
1.8 هزار بازدید ۷ سال پیش

یا حبیبی...

کلکسیون باران
3.6 هزار بازدید ۷ سال پیش

حلالم کن...

کلکسیون باران
1.9 هزار بازدید ۷ سال پیش

هنوز خالیه جات...

کلکسیون باران
2.6 هزار بازدید ۷ سال پیش

دل تنگی...

کلکسیون باران
1.5 هزار بازدید ۷ سال پیش

سرنوشت...

کلکسیون باران
810 بازدید ۷ سال پیش

ای کاش...

کلکسیون باران
3.3 هزار بازدید ۷ سال پیش

گریه...

کلکسیون باران
757 بازدید ۷ سال پیش

شب یلدا...

کلکسیون باران
695 بازدید ۷ سال پیش

بهش بگو...

کلکسیون باران
980 بازدید ۷ سال پیش

گریه نکن

کلکسیون باران
2.3 هزار بازدید ۷ سال پیش

یار من

کلکسیون باران
703 بازدید ۷ سال پیش

نقاشی

کلکسیون باران
704 بازدید ۷ سال پیش

نا تو...

کلکسیون باران
435 بازدید ۷ سال پیش

رسیدن بهت آره محاله

کلکسیون باران
6.6 هزار بازدید ۷ سال پیش

دارم میرم...

کلکسیون باران
3.9 هزار بازدید ۷ سال پیش

اتاق...

کلکسیون باران
870 بازدید ۷ سال پیش

دوشنبه...

کلکسیون باران
538 بازدید ۷ سال پیش

نباشی تو...

کلکسیون باران
554 بازدید ۷ سال پیش

باورم نمیشه...

کلکسیون باران
1.9 هزار بازدید ۷ سال پیش

چشمای خیس...

کلکسیون باران
1.2 هزار بازدید ۷ سال پیش

نگو تنهایی...

کلکسیون باران
1.6 هزار بازدید ۷ سال پیش
نمایش بیشتر