48 دنبال‌ کننده
238 هزار بازدید ویدیو

عظمت جهان هستی

درس گرام
7 هزار بازدید ۲ سال پیش

روش حذفی گاوس

درس گرام
20.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

Science is Beautiful

درس گرام
68 بازدید ۲ سال پیش

حفظ آسان زوایای مثلثاتی

درس گرام
7.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

شگفتی دانش

درس گرام
368 بازدید ۲ سال پیش

شگفتی دانش

درس گرام
242 بازدید ۲ سال پیش

شگفتی دانش

درس گرام
190 بازدید ۲ سال پیش

زیبایی ریاضیات

درس گرام
560 بازدید ۲ سال پیش

انتگرال گیری توابع گویا

درس گرام
10.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

نمایش جذر اعداد طبیعی

درس گرام
1.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

شروع کار با MATLAB

درس گرام
1.6 هزار بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر