8 دنبال‌ کننده
20.3 هزار بازدید ویدیو

تخفیف واحد

فراسو
108 بازدید ۱ سال پیش

گردش حساب ها

فراسو
248 بازدید ۱ سال پیش

حسابداری ، مدیریت چک

فراسو
225 بازدید ۱ سال پیش

گردش و تراز حساب ها

فراسو
134 بازدید ۱ سال پیش

ثبت ورود و خروج از انبار

فراسو
1 هزار بازدید ۱ سال پیش

بستن سال مالی

فراسو
458 بازدید ۱ سال پیش

تنظیمات برنامه

فراسو
278 بازدید ۱ سال پیش

تنظیمات کاربری

فراسو
268 بازدید ۱ سال پیش

گزارش تحویل

فراسو
88 بازدید ۱ سال پیش

گزارش انبارداری

فراسو
383 بازدید ۱ سال پیش

گزارش حسابداری

فراسو
375 بازدید ۱ سال پیش

گزارش مشتریان

فراسو
84 بازدید ۱ سال پیش

گزارش خرید

فراسو
566 بازدید ۱ سال پیش

گزارش تجمیعی فروش

فراسو
577 بازدید ۱ سال پیش

گزارش تفکیکی فروش

فراسو
150 بازدید ۱ سال پیش

بازگشت از فروش

فراسو
213 بازدید ۱ سال پیش

فروش ، متصدی فروش

فراسو
290 بازدید ۱ سال پیش

فروش ، فروش متفرقه

فراسو
234 بازدید ۱ سال پیش

فروش ، علامت سوال

فراسو
498 بازدید ۱ سال پیش

فروش ، نحوه پرداخت

فراسو
162 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر