6 دنبال‌ کننده
87.6 هزار بازدید ویدیو

آموزش فن دوخم مستقیم(کشتی آزاد)

20 هزار بازدید 6 سال پیش

آموزش فن میون کوب(کشتی آزاد)

18.8 هزار بازدید 6 سال پیش

آموزش فن پیش کاسه ( کشتی آزاد)

13.9 هزار بازدید 6 سال پیش

آموزش فن کنده یه چاک(کشتی آزاد)

30.5 هزار بازدید 6 سال پیش

صادق گودرزی در المپیک 2012

7.1 هزار بازدید 6 سال پیش

کمیل قاسمی در المپیک 2012

4.2 هزار بازدید 6 سال پیش

رضایزدانی در المپیک 2012

11.7 هزار بازدید 6 سال پیش

حسن رحیمی در المپیک 2012

7.8 هزار بازدید 6 سال پیش

احسان لشکری در المپیک 2012

3.7 هزار بازدید 6 سال پیش

مسعود اسماعیل پور در المپیک 2012

5.7 هزار بازدید 6 سال پیش

جام جهانی 2014.ایران و امریکا.70kg

3.6 هزار بازدید 6 سال پیش

جام جهانی 2014.ایران و ارمنستان.86kg

2.6 هزار بازدید 6 سال پیش

جام جهانی 2014.ایران و امریکا.74kg

4.3 هزار بازدید 6 سال پیش

جام جهانی 2014.ایران و امریکا.97kg

2.8 هزار بازدید 6 سال پیش

جام جهانی 2014.ایران وترکیه.97kg

1.9 هزار بازدید 6 سال پیش

جام جهانی 2014.ایران وترکیه.125kg

1.3 هزار بازدید 6 سال پیش

جام جهانی 2014.ایران و ارمنستان.97kg

1.5 هزار بازدید 6 سال پیش

جام جهانی 2014.ایران و امریکا.125kg

1.9 هزار بازدید 6 سال پیش

جام جهانی 2014.ایران وترکیه.86kg

1.3 هزار بازدید 6 سال پیش

جام جهانی 2014.ایران و ارمنستان.65kg

2.5 هزار بازدید 6 سال پیش

جام جهانی 2014.ایران وترکیه.61kg

2.1 هزار بازدید 6 سال پیش

جام جهانی 2014.ایران وترکیه.70kg

2 هزار بازدید 6 سال پیش

جام جهانی 2014.ایران و امریکا.61kg

2.7 هزار بازدید 6 سال پیش
نمایش بیشتر