345 دنبال‌ کننده
667.6 هزار بازدید ویدیو

با فیت کلاب به وزن دلخواهت برس

43.5 هزار بازدید 2 ماه پیش

نکات مهم در رژیم کاهش وزن

161 بازدید 3 ماه پیش

ویدیو رضایت

74 بازدید 3 ماه پیش

ویدیو رضایت

43 بازدید 3 ماه پیش

ویدیو رضایت

101 بازدید 3 ماه پیش

ویدیو رضایت

42 بازدید 3 ماه پیش

ویدیو رضایت

46 بازدید 3 ماه پیش

ویدیو رضایت

26 بازدید 3 ماه پیش

ویدیو رضایت

18 بازدید 3 ماه پیش

ویدیو رضایت

15 بازدید 3 ماه پیش

ویدیو رضایت

38 بازدید 3 ماه پیش

بدن ایده آل خودتو بساز

56.4 هزار بازدید 4 ماه پیش

کشش بیرونی پا

258 بازدید 6 ماه پیش

شراگز تک دست خوابیده

96 بازدید 6 ماه پیش

درازنشست با زانوی صاف

113 بازدید 6 ماه پیش

خم شدن به پهلو

111 بازدید 6 ماه پیش

حرکت حفظ تعادل با یک پا

102 بازدید 6 ماه پیش

ترکیب پانچ و زانو بلند

126 بازدید 6 ماه پیش

پرس شکمی دوپا

94 بازدید 6 ماه پیش

نشر از جانب تک دست با کش

296 بازدید 6 ماه پیش

لانگز معکوس درجا با کش

445 بازدید 6 ماه پیش

لانگز کششی

53 بازدید 6 ماه پیش

لانگز ساید یک طرفه با کش

306 بازدید 6 ماه پیش

گهواره

87 بازدید 6 ماه پیش

گام به پهلو دو طرفه با کش

111 بازدید 6 ماه پیش

کیک بک خوابیده با کش

3.1 هزار بازدید 6 ماه پیش

کیک بک باسن خوابیده زانوی خم

1.5 هزار بازدید 6 ماه پیش

کشش گربه

93 بازدید 6 ماه پیش

کشش گربه گاو

260 بازدید 6 ماه پیش
نمایش بیشتر