افزایش مهارت | توسعه توانمندی | کسب دانش

اطلاعات کانال

این کانال به درخواست مرکز تخصصی MBA و DBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 09 تیر 1398 تعداد ویدیوها: 33 تعداد بازدید کل: 4.1 هزار