107 دنبال‌ کننده
33.1 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

بزرگترین گردهمایی صنعت IT کشور

5.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

Robert Bodenstein

74 بازدید ۱ سال پیش

خانم آذر صائمیان

205 بازدید ۱ سال پیش

Manoochehr Najmi

46 بازدید ۱ سال پیش

Tom Lee

93 بازدید ۱ سال پیش

Dwight Mihalicz

58 بازدید ۱ سال پیش

Shahab Javanmardi

42 بازدید ۱ سال پیش

Chan Keng Chuen Kelvin

67 بازدید ۱ سال پیش

حسن فروزان فرد

140 بازدید ۱ سال پیش

حمید اطهری نژاد

246 بازدید ۱ سال پیش

Zhiyong Li

197 بازدید ۱ سال پیش

Yutaka FUKUYAMA

122 بازدید ۱ سال پیش

Kap Ho Song

66 بازدید ۱ سال پیش

پدرام سلطانی

643 بازدید ۱ سال پیش

محمد نهاوندیان

112 بازدید ۱ سال پیش

سید جعفر مرعشی

393 بازدید ۱ سال پیش

Sorin-Caian

62 بازدید ۱ سال پیش

دکتر محمود اولیایی

706 بازدید ۱ سال پیش

Paolo Bisogni

31 بازدید ۲ سال پیش

عباس آخوندی

403 بازدید ۲ سال پیش

کوروش فتاحی

281 بازدید ۲ سال پیش

مسعود خوانساری

326 بازدید ۲ سال پیش

مهرداد تقی زاده

182 بازدید ۲ سال پیش

مسعود پل مه

226 بازدید ۲ سال پیش

Alexis Dali

452 بازدید ۲ سال پیش

Peter Roberts

122 بازدید ۲ سال پیش

Thomas S. Christensen

154 بازدید ۲ سال پیش

Matthias Stein

91 بازدید ۲ سال پیش
نمایش بیشتر