61 دنبال‌ کننده
267.3 هزار بازدید ویدیو

فرم بدن(Posture)

515 بازدید 3 سال پیش

موقعیت دست‎ کمان-تکمیلی

436 بازدید 3 سال پیش

هدف گیری(صوتی)

508 بازدید 3 سال پیش

محل تماس دست با کمان

567 بازدید 3 سال پیش

موقعیت دست کمان

589 بازدید 3 سال پیش

معرفی اجزای کمان ریکرو

2.6 هزار بازدید 3 سال پیش

بستن D-Loop بر روی زه کمان کامپوند

1.3 هزار بازدید 3 سال پیش

آموزش تیراندازی با کمان-معرفی(1)

4.2 هزار بازدید 3 سال پیش

تقویت عضلات تیراندازی با کمان

5.7 هزار بازدید 4 سال پیش

چسباندن پر پیچ - Spine Wing Vane

704 بازدید 4 سال پیش

تعویض زه کمان کامپوند

6.1 هزار بازدید 4 سال پیش

مراقبت از زه کمان کامپوند

1.1 هزار بازدید 4 سال پیش

تنظیم پونداژ کمان کامپوند

2.2 هزار بازدید 4 سال پیش

نحوه ی چسباندن پر به تیر

3.7 هزار بازدید 4 سال پیش

ایستادن صحیح - کامپوند

1.4 هزار بازدید 4 سال پیش

گرفتن صحیح Grip در کمان کامپوند

1.5 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر